BHD GĐPT Dak Lak

Phân ưu

Nhận được ai tin

Huynh trưởng cấp Tấn: Võ Tấn Sáu

Pháp danh:  Như Hòa

Pháp tự: Phước Hậu

Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1948

Nguyên quán: thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Trú quán: thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Nguyên Phụ tá Ủy viên Nội vụ BHD Trung uơng GĐPT Việt Nam

Phó Trưởng ban BHD GĐPT Quảng Nam I

Đã xả bỏ báo thân vào lúc 09h45 ngày 03 tháng 02 năm 2020

Nhằm ngày mùng 10 tháng giêng năm Canh Tý

Toàn thể Lam Viên GĐPT Dak Lak thành kính chia buồn đến BHD GĐPT Quảng Nam và tang gia hiếu quyến HTr Như Hòa – Võ Tấn Sáu, và nhất tâm cầu nguyện Chơn Linh anh sớm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

975 lượt xem