NAM MÔ LẠC BANG GIÁO CHỦ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BHD.GĐPT Dak Lak nhận được tin

HÒA THƯỢNG THÍCH NGUYÊN NHƯ

Thành Viên Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Gia Định, Việt Nam
Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Đức Thành
Trụ trì chùa Tập Thành – Quận Bình Thạnh – Sài Gòn.

Đã thu thần thị tịch lúc 16g36′ ngày 29/4/2019
Nhằm ngày 25 tháng 3 năm Kỷ Hợi
Tại Tập Thành Cổ Tự – Quận Bình Thạnh – Sài Gòn
Trụ thế 74 năm – 54 Hạ lạp.

toàn thể Lam viên GĐPT Dak Lak thành kính đảnh lễ Giác linh cố Hòa thượng

Nhất tâm nguyện cầu Giác linh Hòa Thượng
CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

345 lượt xem