Ban Biên Tập cùng anh chị em Cộng Tác Viên
TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

Chung lòng cầu nguyện

Cụ Ông ĐẶNG VĨNH YÊN
Pháp Danh THIỆN QUANG

Là Nhạc Phụ của Huynh Trưởng Quảng Dũng – Hồ Chí Cường
Ủy Viên Truyền Thông Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới

Sinh ngày 30/7/1936 (Bính Tý) tại Tây Sơn – Bình Định
Xã báo thân vào lúc 1 giờ 20 phút ngày 22/4/2019
(nhằm ngày 18 tháng 3 âm lịch Kỷ Hợi)

tại Lạc Lâm, Đơn Dương, Lâm Đồng, Việt Nam.
Hưởng thọ 83 tuổi.

oOo

Lễ Nhập Quan: 12g00 ngày 18.3.ÂL Kỷ Hợi (22/4/2019)
Lễ Di Quan: 08g00 ngày 21.3.ÂL Kỷ Hợi (25/4/2019)

Nhất tâm nguyện cầu Hương Linh vãng sanh Cực Lạc

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

653 lượt xem