NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Chúng tôi vừa hay tin:

Tỳ-kheo-ni THÍCH NỮ THUẦN TÁNH

Nguyên là Huynh Trưởng cấp Tấn GĐPTVN thế danh PHẠM THỊ XUÂN VIÊN, pháp danh Diệu Dung – Uỷ Viên Thiếu Nữ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (NK đầu tiên 1964-1967 – NK cuối trước ’75, tức Đại Hội 1973 đến thời kỳ Hội Đồng Huynh Trưởng Cao Niên), trước khi thế phát xuất gia.

Ni Sư cũng tức là bào tỷ của Huynh Trưởng Diệu Thuận – Phạm Thị Xuân Hoà (hiền nội của Cố Huynh Trưởng Như Tâm – Nguyễn Khắc Từ).

Ni sư Thuần Tánh sinh năm 1933 tại Cần Thơ, Việt Nam và đã vừa thu thần viên tịch lúc 1 giờ sáng ngày 14/6/2023, nhằm ngày 27 tháng 4 năm Quý Mão tại Thiền viện Linh Chiếu, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, thọ thế 91 năm, 31 hạ lạp.

Linh quan hiện quàn tại Thiền viện Linh Chiếu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai..

NAM MÔ LẠC BANG GIÁO CHỦ CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT THUỲ TỪ PHÓNG QUANG TIẾP ĐỘ GIÁC LINH NI SƯ CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC.

1987 lượt xem