Nam Mô A Di Đà Phật

HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Vô cùng thương tiếc và báo tin đến:

  • Quý Ban Hướng Dẫn, Ban Đại Diện, Ban Điều Hợp các đơn vị trực thuộc;
  • Ban Chấp Hành Trung Ương Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN.

Thân mẫu của Thượng Tọa Thích Chơn Thức, Trưởng Ban An Sinh – Ban Thường Trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN là:

Cụ Bà TRẦN THỊ NHIỄU
Pháp danh Chơn Giác

Đã thuận thế vô thường xả báo thân lúc 10g20 ngày 11 tháng 6 năm 2024
(nhằm ngày 6 tháng 5 năm GiápThìn) – Hưởng đại thọ 91 tuổi.

Tang lễ sẽ cử hành tại tư gia: Thôn Thắng Lợi, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
– Lễ Nhập quan: 18g00 ngày11-6-2024 (nhằm ngày 6 tháng 5 năm Giáp Thìn).
– Lễ Kỳ siêu – Tịch điện – Thuyết pháp độ linh: 18g30 ngày 13-6-2024 (nhằm ngày 8 tháng 5 năm Giáp Thìn).
– Lễ Khiển điện – Di quan: l6g30 ngày 14-6-2024 (nhằm ngày 9 tháng 5 năm Giáp Thìn).
An táng tại Nghĩa trang khu phố Phú Mỹ, thị trấn Phú Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN cùng Ban Hướng Dẫn các cấp sẽ tháp tùng Chư tôn đức Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN phúng viếng lúc 15g30 ngày thứ Năm, mùng 8 tháng 5 năm Giáp Thìn (tức là ngày 13-6-2024).

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam kính thông tri đến quý Ban Hướng Dẫn các tỉnh/thị/thành, Ban Đại Diện, Ban Điều Hợp các đơn vị trực thuộc Trung Ương được rõ và tùy nghi sắp xếp công cử phái đoàn về kính viếng, hộ niệm Chơn linh Cụ Bà sớm về cõi Phật.

Toàn thể Huynh Trưởng – Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Nhất Tâm Cầu Nguyện Chơn Linh Cụ Bà
VÃNG SANH PHẬT QUỐC

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

1228 lượt xem