THƯ CẢM NIỆM

———=oOo=———

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

BAN BIÊN TẬP TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI
Thay lời anh chị em Ban Biên Tập và Cộng Tác Viên
chân thành cảm niệm:

– Huynh Trưởng Quảng Dũng Hồ Chí Cường, UV. Truyền Thông Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, UV. Truyền Thông Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại.
– Huynh Trưởng Quảng Thọ Đoàn Như Tùng, Phụ Tá UV. Truyền Thông Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại, Phụ trách Trang Nhà GĐPTVN Tại Hải Ngoại.

Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của một số thành viên Ban Biên Tập và Cộng Tác Viên Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới hiện sinh sống tại quốc nội trong trận đại dịch Corona hoành hành trên quê nhà, đặc biệt là ở các vùng tâm dịch nặng nề, nên quý anh đã tự thân yểm trợ và vận động đơn vị, thân hữu hỗ trợ tịnh tài gởi về quốc nội tương trợ anh chị em.

Ban Biên Tập đã nhận được khoản hỗ trợ 500 Mỹ kim từ Huynh Trưởng Quảng Dũng, 400 Mỹ kim từ Huynh Trưởng Quảng Thọ và đã khẩn cấp chia sẻ đến những trường hợp anh chị em khó khăn về tài chánh và sinh hoạt nghề nghiệp.

Anh chị em Lam Viên Trang Nhà nhận món quà đã rất xúc động với mối Lam tình giữa lúc khó khăn trong cơn đại dịch. Thay lời toàn thể anh chị em thành viên và cộng tác viên, xin cảm niệm tình cảm cũng như sự lưu tâm của hai anh, đồng thời kính nhờ hai anh chuyển lời giúp đến những tấm lòng đã chung cùng hai anh yểm trợ Trang Nhà trong hoàn cảnh khó khăn chung này.

Thương chúc hai anh cùng gia đình và đơn vị đêm ngày sáu thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành trong trận đại dịch lịch sử toàn cầu vẫn còn chưa chấm dứt.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT

oOo

BAN BIÊN TẬP TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

 

1361 lượt xem