Sự kiện đặc biệt khác

Thượng Thủ đến và đi

THƯỢNG THỦ ĐẾN VÀ ĐI Bước chân Bồ-tát hành Thầy đến với chúng sanh Tám chín năm xuôi ngược Phật đạo thệ nguyện thành. Giáo điển chép, viết, in Sớm…

Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng MINH hạ CHIẾU lưu bố Ngọc Thượng Thủ Xá-lợi sau khi trà-tỳ

Ngọc Thủ Xá-lợi của Ngài lưu bố lại có màu trắng tuyết như biểu trưng cho hạnh trí huệ của bậc đại chân nhân xuất trần thượng sĩ; là giá trị của kết quả tu tập; là kết tinh của quá trình tu chứng; là minh chứng bất khả phản bác cho giáo pháp của Phật-đà chắc thật sẽ đưa đến giác ngộ, giải thoát…

Lễ cung thỉnh Giác Linh Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Nhị Thượng Thủ thăng thượng giá – Phụng tống kim quan trà tỳ

LỄ CUNG THỈNH GIÁC LINH CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG ĐỆ NHỊ THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ thượng MINH hạ CHIẾU THĂNG THƯỢNG GIÁ – PHỤNG TỐNG…

Gia Đình Phật Tử Đà Nẵng: Nhất Tâm Cầu Nguyện Giác Linh Đại Lão Hoà Thượng

Gia Đình Phật Tử Đà Nẵng: Nhất Tâm Cầu Nguyện Giác Linh Đại Lão Hoà Thượng NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ GIÁC LINH TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THƯỢNG MINH HẠ CHIẾU…

Các tin khác

Tin ảnh: Lễ Hoa Đăng Tưởng Niệm Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu

Đêm 10/5/2020 (nhằm ngày 18 tháng 4 năm Canh Tý), một đêm trước ngày cung tiễn nhục thân tứ đại Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Nhị Thượng Thủ Hội…

Gia Đình Phật Tử Lâm Đồng : Nhất Tâm Cầu Nguyện Giác Linh Đại Lão Hoà Thượng

Gia Đình Phật Tử Lâm Đồng  Nhất Tâm Cầu Nguyện Giác Linh Đại Lão Hoà Thượng

GĐPT Cam Ranh : Nhất tâm đảnh lễ Giác linh

NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ GIÁC LINH TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THƯỢNG MINH HẠ CHIẾU ĐỆ NHỊ THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ Nguyện cầu Giác Linh Hòa Thượng…

Lời Pháp uy hùng

LỜI PHÁP UY HÙNG Làm Huynh Trưởng Đừng sợ thử thách gian lao Sợ thử thách gian lao Thì đừng làm Huynh Trưởng… Ôi Lời dạy của Ôn Làm sao…

Lễ cung thỉnh Giác linh HT Thích Minh Chiếu lễ Phật yết Tổ

LỄ CUNG THỈNH GIÁC LINH ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG thượng MINH hạ CHIẾU lễ Phật yết Tổ Theo chương trình tang lễ, sáng ngày 18 tháng 4 năm Canh Tý (nhằm…

Cung Văn bái biệt Yết-ma A-xà-lê thượng Minh hạ Chiếu Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư Tân Viên Tịch Giác Linh

CUNG VĂN BÁI BIỆT YẾT-MA A-XÀ-LÊ thượng MINH hạ CHIẾU ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG TÂN VIÊN TỊCH GIÁC LINH Sau một chín bảy lăm, cuộc chiến ý thức hệ giữa hai…

Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới, các cấp Ban Hướng Dẫn và Đoàn Viên GĐPTVN tưởng niệm, thọ tang Giác Linh Cố Hòa Thượng Thượng Thủ Ân Sư

LỄ TƯỞNG NIỆM – THỌ TANG ÂN SƯ CỦA HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ, HỘI ĐỒNG GIÁO GIỚI, HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG, BAN HƯỚNG DẪN CÁC CẤP…

Thành tâm bái vọng Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Chiếu

THÀNH TÂM  BÁI VỌNG ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHIẾU Thạch trụ Tăng Già giữa bão giông Hải đăng soi lối sáng Lam nồng Dũng Bi uy lực xiểng chánh…

GĐPT Bình Phước: Nhất Tâm Cầu Nguyện

Gia Đình Phật Tử Bình  Phước NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ GIÁC LINH ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THƯỢNG MINH HẠ CHIẾU ĐỆ NHỊ THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ Tân…

GĐPT Kon Tum : Nhất Tâm Cầu Nguyện

Gia Đình Phật Tử Kon Tum NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ GIÁC LINH ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THƯỢNG MINH HẠ CHIẾU ĐỆ NHỊ THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ Tân…

Ngành Đồng BHD TW GĐPTVN: Nhất Tâm cầu nguyện

NGÀNH ĐỒNG BHD TW GĐPTVN NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ GIÁC LINH  ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THƯỢNG MINH HẠ CHIẾU – ĐỆ NHỊ THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ Tân…

BQT và Trại sinh Huyền Trang 7 TƯ GĐPTVN: Nhất Niệm nguyện cầu

NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ GIÁC LINH ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THƯỢNG MINH HẠ CHIẾU ĐỆ NHỊ THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ TÂN VIÊN TỊCH Nguyện cầu Giác…

Trang 2 của 812345678