Sự kiện đặc biệt khác

GĐPT Đắk Lắk : Nhất Tâm Cầu Nguyện

Gia Đình Phật Tử Đắk Lắk NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ GIÁC LINH ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THƯỢNG MINH HẠ CHIẾU ĐỆ NHỊ THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ Tân…

Các tin khác

Lễ Nhập Kim Quan Đức Đại Lão Hòa Thượng Đệ Nhị Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ thượng Minh hạ Chiếu

LỄ NHẬP KIM QUAN Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Chiếu  Đệ Nhị Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ Chứng Minh Đạo Sư Tổ Đình Phật Ân Ân…

Tiểu sử Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Chiếu – Đệ Nhị Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ

  TIỂU SỬ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG Húy thượng NGUYÊN hạ QUẢNG tự MINH CHIẾU hiệu HẢI ÂN (1932 – 2020) Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ. Chứng…

Lễ Tưởng Niệm, Cung Tuyên Di Ngôn, Giáo Chỉ của Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Lễ Tưởng Niệm, Cung Tuyên Di Ngôn, Giáo Chỉ của Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tổ chức…

Trang 3 của 812345678