Sự kiện đặc biệt khác

Phóng sự ảnh: Lễ cung thỉnh Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư thượng Đức hạ Chơn tham yết Phật – Tổ

Vào hồi 15g00 (giờ VN) ngày 15 tháng 10 ÂL Đinh Dậu (tức 02/12/2017), Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn đồ Pháp quyến đã tổ chức lễ cung thỉnh Giác Linh Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn tham yết Phật – Tổ tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam…

Lễ Tưởng Niệm Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thủ (tổ chức tại Âu Châu): Thông tư, thư cung thỉnh, thư mời, chương trình

oOo oOo oOo

GĐPT Bình Thuận đầu thành đảnh lễ khấp bái Ân Sư

GĐPT tỉnh Bình Thuận đầu thành đảnh lễ khấp bái tưởng niệm Giác Linh Ân Sư…

Video: Điếu Văn Tưởng Niệm của GĐPT Việt Nam cung tuyên trong Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG VIỆN CHỦ TU VIỆN QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ CHỨNG MINH ÂN SƯ GIA ĐÌNH PHẬT…

Các tin khác

Điếu văn GĐPT Khánh Hòa kính dâng Giác Linh Hòa Thượng Ân Sư

Vẫn biết giữa vô minh vạn biến
Như cây dương hiện diện giữa gió đông
Tuyết nặng trĩu đè cành
Cành mềm theo giá buốt
Ôn còn dạy chúng con sau trước
Hãy kiên cường vượt được chính mình…

GĐPT Ninh Thuận thành kính nguyện cầu

GĐPT Ninh Thuận thành kính nguyện cầu Giác Linh Cố Hòa Thượng Ân Sư cao đăng Phật Quốc.

Hóa thân cội tùng già

Rất nhiều người, nhiều người đang khóc! Chỉ riêng Ôn hàm tiếu một nụ cười…

GĐPT Lâm Đồng thành tâm đảnh lễ Giác Linh Cố Hòa Thượng Thượng Thủ Ân Sư

GĐPT Lâm Đồng đảnh lễ Giác Linh Cố Hòa Thượng Thượng Thủ Ân Sư…

Tang lễ Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn: GĐPT Đức Chơn (sở tại) thọ tang

Hình ảnh và video clip GĐPT Đức Chơn – đơn vị sở tại sinh hoạt tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam (Sài Gòn, Việt Nam) – cử hành lễ…

Video: Điếu văn Tưởng niệm – Lễ Tang Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG VIỆN CHỦ TU VIỆN QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ CHỨNG MINH ÂN SƯ GIA ĐÌNH PHẬT…

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hoa Kỳ thành kính cầu nguyện Giác Linh Cố Hòa Thượng Thượng Thủ Ân Sư cao đăng Phật quốc

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hoa Kỳ thành kính cầu nguyện Giác Linh Cố Hòa Thượng Thượng Thủ Ân Sư cao đăng Phật quốc …

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại thành kính cầu nguyện Giác Linh Cố Hòa Thượng Thượng Thủ Ân Sư

Ban Hứng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại thành kính cầu nguyện Giác Linh Cố Hòa Thượng Thượng Thủ Ân Sư Cao Đăng Phật Quốc…

Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới chí thành khể thủ bái tiễn Ân Sư

Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới chí thành khể thủ bái tiễn Cố Hòa Thượng Thượng Thủ Ân Sư cao đăng Phật Quốc…

Thơ: Tiễn biệt Ôn Đức Chơn!

 TIỄN BIỆT ÔN ĐỨC CHƠN ! Tiển biệt ôn cả đất trời ảm đạm Ba ngàn thế giới cũng rung rinh Núi cả mây che hạt vàng quá từng không…

Văn tưởng niệm Giác Linh Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn của GĐPTVN

  oOo VĂN TƯỞNG NIỆM TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ CHỨNG MINH ÂN SƯ GĐPT VIỆT NAM TÂN VIÊN TỊCH   Khấu đầu kính lễ…

Trang 6 của 812345678