Lễ Tưởng Niệm, Cung Tuyên Di Ngôn, Giáo Chỉ
của Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
tổ chức tại chùa Từ Hiếu, Sài Gòn
ngày 18 tháng 4 năm 2020
(nhằm ngày 26 tháng 3 năm Canh Tý).

1816 lượt xem