Vào ngày 10 tháng 10 âm lịch năm Mậu Tuất, Phật lịch 2.562 (nhằm ngày 16/11/2018), Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam do Đức đương kim Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ thượng Minh hạ Chiếu thân lâm cùng Chư Tôn Đức Tăng, Ni trong hai Hội Đồng đã quang lâm Tu Viện Quảng Hương Già Lam – số 498/11 đường Lê Quang Định, quận Gò Vấp, Sài Gòn, Việt Nam – cùng với các Huynh Trưởng đại diện Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN quốc nội, Ban Chấp Hành Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn GĐPT các tỉnh/thị/thành tham dự ngày lễ Tiểu Tường của Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ húy thượng Nguyên hạ Mỹ, tự Đức Chơn, hiệu Hải Tánh được Môn Đồ Pháp Quyến cùng Chư Tôn Đức Tăng-già bản tự thành kính cử hành trang nghiêm tại ngôi già lam quen thuộc.

Trước đó, vào hồi 09g30 (GVN), Hòa Thượng đương kim Thượng Thủ cùng Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, và các Huynh Trưởng đại diện Ban Hướng Dẫn các cấp hiện diện, đã tề tựu phân lập trước Giác Linh đường Đức Cố Thượng Thủ, thành kính dâng hương tưởng niệm Người với nỗi nhớ như chưa thể nguôi ngoai sau một năm dài Người khuất bóng.

Bóng huỳnh y dẫn bóng lam y rời khỏi Giác Linh đường sau nghi thức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm người Thầy kính yêu mà sao cứ như bịn rịn không muốn rời xa nét hiền từ, thương kính, thân quen trên bức di ảnh của Ân Sư như cũng đang dõi mắt theo đàn hậu lai mà Người bỏ lại ngày quảy dép về chốn Tổ.

Một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa chúng con khể thủ đảnh lễ Giác Linh Thầy. Thầy ơi!… Thầy ơi!…

Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế Trùng Kiến Quảng Hương Già Lam Viện Chủ Húy Thượng Nguyên Hạ Mỹ Tự Đức Chơn Hiệu Hải Tánh Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh.

Video clip lễ dâng hương tưởng niệm Giác Linh Cố Hòa Thượng Ân Sư:

Một số hình ảnh lễ dâng hương và lễ Tiểu Tường:

Nhóm PV Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

2221 lượt xem