NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Hôm nay, 7 tháng 3 âm lịch, ngày HIỆP KỴ TOÀN QUỐC của GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM và HÚY KỴ TIỀN BỐI SÁNG LẬP VIÊN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM. Một năm không thể tổ chức linh đường tập trung, một năm xa vắng anh chị em Lam Viên GĐPT khắp nơi không thể vân tập về hội tụ do chướng duyên trận đại dịch CoronaVirus Vũ Hán.

– Xin thành tâm hướng nguyện về đất Tổ vọng bái tri ân Anh Linh Chư Thánh Tử Đạo Phật Giáo Việt Nam, Giác Linh và Chơn Linh Chư Liệt Vị Tiền Bối Hữu Công, Tiền Bối Sáng Lập, Chư Tôn Giới Đức Ân Sư, Cố Vấn, Bảo Trợ, Quý Đạo Hữu Gia Trưởng, Quý Anh Chị em Huynh Trưởng – Đoàn Sinh, Cựu Huynh Trưởng – Cựu Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam quá cố.

– Xin thành tâm khấn nguyện Chư Hương Linh vừa qua đời trong nạn dịch toàn cầu đang hoành hành khắp thế gian được nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, tội diệt phước sanh, thác sanh an lạc cảnh.

– Xin thành kính nguyện cầu Chư Tôn Đức, Quý Đạo Hữu cùng toàn thể anh chị em Đoàn Viên, Cựu Đoàn Viên Áo Lam Gia Đình Phật Tử Việt Nam khắp nơi trên thế giới đêm ngày sáu thời đều an lành, vượt qua tai ương khổ nạn trong cộng nghiệp thế gian; nguyện cầu cơn dịch bệnh hiện nay sớm tiêu trừ, nhân loại toàn thế giới được nhanh chóng an bình; tất thảy chúng sanh thường an lạc.

  • Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
  • Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
  • Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.

474 lượt xem