Buổi trực tiếp truyền hình Lễ Tưởng Niệm – Hiệp Kỵ tại đàn tràng Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới đã kết thúc. Chúng tôi đã gỡ liên kết xuống khỏi Trang Nhà để hoàn tất phần hậu kỳ vidéo clip.
Kính mời Chư Tôn Đức, anh chị em Lam Viên và Quý Bạn Đọc hoan hỷ click xem VIDEO LỄ TƯỞNG NIỆM – HIỆP KỴ >>>>>>>>> TẠI ĐÂY

497 lượt xem