Hòa cùng niềm vui của cộng đồng Lam Viên GĐPT tại Hải Ngoại, GĐPTVN Tại Âu Châu đã tổ chúc Đại Hội Kỳ X – nhiệm kỳ 2021-2024 viên thành vào hai ngày 6 và 7 tháng 11 năm 2021 tại chùa Linh Thứu, Berlin, Đức Quốc.

Nguồn: Ban Biên Tập Trang Nhà GĐPTVN Tại Hải Ngoại

674 lượt xem