Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Miền Quảng Đức – Hoa Kỳ nhiệm kỳ XIII 2022 – 2026

Như một cỗ máy bắt chạy lâu, phần nào vẻ mệt mỏi hiện rõ trên từng khuôn mặt của những anh chị thành viên BHD trong ngày đầu đại hội kỳ thứ XIII. Nhiệm kỳ tuy chỉ 4 năm, nhưng vì dịch Covid-19 phải kéo dài thêm 2 năm nữa, âu cũng là khoảng thời gian gồng gánh thêm bao nỗi lo toan việc chung, việc riêng thật vất vã. Không có nỗi nhọc nhằng nào giống nỗi nhọc nhằng nào. Duy chỉ có Bồ Đề Tâm là bất biến, là nền tảng để anh chị kiên nhẫn vượt khó trong mọi hoàn cảnh.

Gần 40 đại biểu, đại diện 9 đơn vị trực thuộc về phó hội mà điều khích lệ hầu hế là quý Trưởng trẻ, nuôi chí phụng sự. Ngày đầu đại hội, tuy nhịp vui chỉ le lói như bếp tàn đang được khơi lại sau những ngày tro lạnh. Nhưng hơi ấm tình lam thì đã bắt đầu lan tỏa. Những chia sẻ chân thành, không e dè là bước đầu nhìn ra con đường cần phải thay đổi trước mắt. Nhu cầu củng cố tổ chức là tiến trình phát triển ổn định bền vững chứ không phải ồ ạt nhưng sự thật là chấp vá, qua thời. Phương án hoạt động không phải chỉ để thỏa mãn đáp ứng một vài cảm xúc bốc đồng sinh thời, chạy theo xu hướng thời trang mà đánh mất bản sắc vốn là giá trị truyền thống cao đẹp của tổ chức có chiều kích trải nghiệm lịch sử sâu dày và công cử Tân BHD trong nhiệm kỳ mới:

Tân Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức – Hoa Kỳ nhiệm kỳ XIII 2022 – 2026

  • Trưởng Ban: HTr Bửu Thành Phan Thành Chinh
  • Phó Trưởng Ban Điều Hành: HTr Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp
  • Phó Trưởng Ban Nghiên Cứu Huấn Luyện: HTr Minh Chánh Hồ Hoàng Chánh
  • Phó Trưởng Ban Truyền Thống Xã Hội: HTr Diệu Nghiêm Trần Thị Thủy Tiên
  • Tổng Thư Ký: HTr Quảng Pháp Trần Minh Triết
  • Tổng Thủ Quỹ: HTr Nguyên Phương Phạm Hạnh Quý

Công tác chuẩn bị Tiền Đại Hội

Cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng – Ni quang lâm chứng minh Đại Hội 

Trong hai ngày diễn ra đại hội 22 và 23 tháng Mười 2022 được bảo trợ bởi Ni Chúng Tu Viện Đại Bi và lễ Khai mạc, Hiệp Kỵ chiều nay đã diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, ấm tình Đạo vị, với sự quan lâm chứng minh của chư tôn đức Giáo phẩm, thượng thủ là nhị vị Hòa thượng Thích Nguyên Trí, đệ nhất Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, GHPGVNTN Hoa Kỳ; Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Đệ Nhị Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới. Bên cạnh đó, hình ảnh gắn bó của quý Niên Trưởng cấp Dũng Tâm Hòa Lê Quang Dật, Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp, Minh Quang Nguyễn Văn Thẩm v.v… và nhất là Huynh Trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ, Quang Ngộ Đào Duy Hữu đã thay cho những lời huấn thị trong buổi lễ.

935 lượt xem