Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam kỳ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2024

Vào ngày 29.11.2020 (nhằm ngày 15.10.Canh Tý), Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam kỳ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2024 được chính thức khai mạc, nhằm tổng kết Phật sự trong nhiệm kỳ X (2016 – 2020); hoạch định Đề án sinh hoạt Phật sự nhiệm kỳ kế tiếp 2020 – 2024; công cử thành phần nhân sự tân BHD Trung ương GĐPT Việt Nam – nhiệm kỳ XI (2020 – 2024).

Lễ khai mạc Đại hội được cử hành trang nghiêm trọng thể. Toàn thể Lam viên thành tâm cung nghinh Hòa thượng đạo hiệu Thích Phước Trí, thành viên Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, viện chủ chùa Pháp Vân; Hòa thượng đạo hiệu Thích Thanh Huyền, thành viên Hội đồng Tăng Già Bản Thệ;  Hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Tâm, thành viên Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Phó ban Ngoại vụ Ban Thường trực Hội đồng Giáo giới GĐPT.VN. Chủ tọa lễ khai mạc có Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu, Vụ trưởng GĐPT Vụ, Trưởng BHD Trung ương GĐPT Việt Nam (vì sức khỏe kém nên anh chỉ hiện diện trực tuyến trên hệ thống viễn liên); Huynh trưởng cấp Dũng Như Thật – Nguyễn Công Minh, Phó Trưởng ban Điều hành BHD TƯ: Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành – Lê Văn San, Phó ban thường trực HĐHTr cấp Dũng, Tổng thư ký BHD.TƯ; HTr cấp Dũng Tâm Huy – Phan Đình Thăng, Phó Trưởng ban Ngành Nam BHD TƯ; Huynh trưởng cấp Dũng Diệu Lãng – Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Trưởng ban Ngành Nữ BHD TƯ. Hiện diện tại Đại hội gồm có 235/264 Huynh trưởng (gồm thành phần HTr cấp Dũng; Ủy viên, Phụ tá Ủy viên BHD TƯ; HTr đại biểu các BHD tỉnh, thị thuộc 5 Miền Vạn Hạnh, Liễu Quán, Khuông Việt, Khánh Hòa, Quảng Đức và Ban Điều hợp Miền Tây Nam Phần).

Sau lễ khai mạc, Đại hội tiến hành phiên họp khoáng đại của 4 Tiểu ban: Tiểu ban 1: Các vấn đề liên quan đến tính Pháp quy GĐPT Việt Nam. Tiểu ban 2: Đường hướng hành hoạt của GĐPT Việt Nam trong giai đoạn hiện tại. Tiểu ban 3: Hình thức GĐPT Việt Nam.Tiểu ban 4: Tiêu hướng điều chỉnh – Bổ sung chương trình và Tài liệu Tu học – Huấn luyện của GĐPT Việt Nam.

Buổi chiều, BHD Trung Ương nhiệm kỳ X 2016 – 2020 tuyên bố mãn nhiệm. Đại hội nhất quán tán thành việc thỉnh cử HTr cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu tiếp tục đảm nhiệm cương vị Trưởng ban BHD.TƯ GĐPT.VN; tiến hành bầu thành phần còn lại của Ban Thường vụ BHD Trung Ương nhiệm kỳ 2020 – 2024, gồm 10 Huynh trưởng được tín nhiệm cao nhất. Tân Ban Thường vụ đã tiến hành phân công các chức danh trong Ban Thường vụ, và hội ý để giới thiệu với Đại hội các HTr đảm nhiệm những chức danh Ủy viên ngành, Ủy viên chuyên môn, Ủy viên Đại diện BHD.TƯ tại 5 Miền. Toàn thể Đại hội đã biểu quyết chấp nhận thành phần HTr đảm nhiệm các chức danh Ủy viên ngành, Ủy viên chuyên môn, Đại diện 5 Miền, nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Lúc 18 giờ cùng ngày, Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam kỳ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2024 thành tựu viên mãn trong tinh thần Lục hòa cộng trụ, hoan hỷ Lam tình. Sau khi Dây Thân Ái, các đại biểu khởi hành ngay chuyến đi về Trại trường Đà Lạt và thăm anh Cả Nguyên Tín – Nguyễn Châu.


Phóng viên Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới.

5519 lượt xem