bờ bên kia
bờ bên đây
không còn là bờ
đứng trước bậc tuệ giác lau sậy
áo lam hiền
phất phơ bay

yên

1358 lượt xem