PHÁP HỘI THÙ ÂN III
Những hình ảnh đầu tiên:
THIẾT TRÍ ĐÀN TRÀNG PHÁP HỘI

Trải qua bao mong chờ của Chư Tôn Đức ân sư và anh chị em Lam Viên Gia Đình Phật Tử muôn phương, Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới lần thứ 3 cũng đã đến ngày khởi động mặc dù đã phải trải qua không biết bao nhiêu trở ngại, gian khó cả ngoại tại lẫn nội tại…

Sau nhiều ngày chuẩn bị vô số công việc cần kíp cho kế hoạch thiết đàn, vào ngày 9/1/2024 (nhằm 28.11.ÂL Quý Mão), anh chị em Huynh Trưởng trong Tiểu Ban Trần Thiết thuộc Ban Tổ Chức Pháp Hội đã có mặt tại khuôn viên Đàn tràng cùng với Chư Tôn Đức và các Đạo hữu Phật Tử bản tự thiết trí, trang hoàng toàn bộ không gian Đàn tràng Pháp Hội, tôn trí các tôn tượng vào nơi vị trí thích hợp sao cho thật trang nghiêm, ấn tượng.

Sau một ngày tận lực làm việc, Phật sự thiết đàn xem như tạm hoàn tất phần căn bản lúc trời đã vào khuya để chuẩn bị cho nghi thức Chiêu phan – Thượng phan Sơn Thủy vào sáng sớm ngày mai…

Dưới đây, xin chuyển tải nhanh đến Chư Tôn Đức, anh chị em Lam Viên GĐPT và Quý bạn đọc một vài hình ảnh ghi vội lại tại đàn tràng Pháp Hội trong khuôn viên Già lam Phật Ân, Đồng Nai, Việt Nam:.

TIỂU BAN TRUYỀN THÔNG
BAN TỔ CHỨC PHÁP HỘI THÙ ÂN III

4266 lượt xem