GỞI CHÚT NGẬM NGÙI VỀ CHỐN XA XĂM
(Thành kính đảnh lễ Giác Linh Đại lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác)

Vậy là ngày mai đây, nhục thân Hòa Thượng sẽ nhập kim quan,
sau đúng một tuần, tin tức về sự viên tịch của Hòa Thượng đã được loan báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Phật giáo.

Mấy chục năm trường đăng đẳng, anh em chúng con vẫn chưa được một lần diện kiến lại kể từ ngày Hòa thượng trở gót ra đi, dù thời gian đó vẫn nuôi rất nhiều hy vọng. Nay thì một lần nữa Hòa Thượng đã thật sự xa tất cả rồi. Ở phương trời này chúng con chỉ biết cúi đầu ngưỡng vọng về một tượng đài sáng đẹp hiển hiện trên cõi thế này suốt 86 năm trường với 66 hạ lạp rực sáng.

Chúng con không dám nói nhiều về công hạnh hy sinh to lớn của Hòa thượng cho Đạo Pháp và Dân Tộc nhưng trên hết và nổi bật nhất nơi công đức ấy chính là tính tuân thủ kỷ luật rất chặt chẽ. Cho đến những năm cưối đời tinh thần ấy càng luôn bộc lộ nơi sự lăn xả cùng các công tác Phật sự và từ thiện xã hội nơi xứ người.

Vô thường không tiếp sức và từ chối ủng hộ cho Hòa Thượng tiếp tục sứ mệnh của mình trên cõi thế này, như thể muốn nhắn gởi với đàn hậu tấn hãy tiếp bước, làm tròn phận sự một sứ gỉả Như Lai. Ai rồi cũng phải thế, nhưng với Hòa thượng làm sao mà chúng con có thể bằng lòng với định luật khắc nghiệt, đáng ghét đó?

Mấy mươi năm trước, ngày Hòa Thượng từ giã chúng con, Hòa Thượng còn kịp để lại đâu đây trong giảng đường chùa Ấn Quang những thanh âm chơn chất, hiền từ và rất đặc trưng Nam Bộ bài giảng về pháp Tri Túc. Chúng con không nghĩ đó còn là hành trang chúng con mang theo trong cuộc đời thời gian tiếp theo của mình, và nó quả thật giúp ích rất lớn trong nhận thức chúng con trước cuộc sống chật vật đầy lo toan cơm áo.

Sự Tri Túc mà Hòa Thượng giảng hôm ấy rất vui, rất sâu sắc. Chỉ một cổ xe y áo vua Ba Tư Nặc đem đến tinh xá dâng cúng và với cuộc đối thoại hào hứng giữa đức Thế Tôn với vị vua này, đã được Hòa Thượng biến cải thành câu chuyện vui, sau này khi có điều kiện tìm hiều sâu thêm kinh điển chúng con mới biết điều đó.

Nhớ nhất chi tiết vị vua này nhận thấy nhiều sa môn y áo đã cũ và sờn rách, bèn đem dâng cúng một cổ xe y áo mới. Và đây là cuộc đối thoại theo cách diễn giài của Hòa thượng:

Đức Thế Tôn nói: Quốc Vương chớ lo, coi vậy mà y áo cũ đó mấy vị sa môn còn sử dụng được rất lâu.
Vua: Sử dụng hoài, rách nát thì bỏ ?
Đức Thế Tôn: Chưa! Vá chằng vá đụp lại mà mặc.
Vua: Vá hoài, hết vá được nữa thì sao?
Đức Thế Tôn: T hì làm mền mà đắp.
Vua: Rồi rách nữa, hết làm mền được thì chắc phải bỏ?
Đức Thế Tôn: Chưa! Hết làm mền đắp được thì dùng làn nùi giẻ lau chén bát.
Vua: Rồi hết lau chén bát được thì bỏ?
Đức Thế Tôn: Chưa! Hết lau chén bát được thì dùng làm nùi giẻ lau nhà lau chân .
Vua:Rồi lau nhà lau chân hết được chắc chắn hết làm gì được nửa phải bỏ?
Đức Thế Tôn : Chưa! Khi hết dùng lau nhà lau chân được nữa thì bầm to bầm nhỏ nó ra, trộn với đất, trét lên làm vách nhà mà ở!

Phương ngữ Nam Bộ của Hòa Thượng nhấn mạnh từng chữ cuối như thế không khòi gây bật cười và thú vị. Ai cũng hiếu, không nhanh thì muộn, có khi cái sự muộn này kéo dài mãi trong cưộc sống, đối mặt với bao sự ma sát. Chúng con thuộc thành phần này .

Có những khi anh em chúng con đi sinh hoạt về trể, không về thay đồ mà đạp xe thẳng vào Ấn Quang cho kịp giờ Hòa Thượng giảng. Khi chuông trống Bát Nhã báo chấm dứt thời pháp, chúng con đến chào thì Hòa Thượng vỗ vai từng đức nói “Chừng nào quởn kéo cả đòan vô chùa Thầy sinh hoạt ha. Ở chùa Thầy có bông sen trắng, đẹp lắm”.

Khi được mở lời như thế thử hỏi ai không phấn khởi và tự hào với chung quanh. Thế mà sự ỷ lại và điều kiện di chuyển không cho phép, đã chặn đứng những bước chân đến với dịp may hiếm có ấy, để rồi không lâu sau đó chúng con ngỡ ngàng hay tin Hòa Thượng đã đi.

Bây giờ thì sự ra đi ấy mới thật sự đến với chúng con.

Chúng con không biết chùa Pháp Luân , không biết thành phố Houston, Texas như thế nào, trong tâm khảm chúng con chỉ có một Hòa Thượng Thích Hộ Giác hiền hòa từ tốn còn đứng đâu đó trong một góc giảng đường chùa Ấn Quang như độ nào. Và chỉ có như thế mà thôi.

Ngày nhập kim quan, từ nơi xa xăm, chúng con xin vọng niệm lời ai điếu này kính viếng Giác Linh Hòa Thượng. ngưỡng mong Hòa Thượng hồi nhập ta bà để tiếp tục dìu đỡ chúng con trên bước đường tu học.

Nếu cho phép người Phật tử được nói lời ái lụy thì chúng con xin được phép nói rằng Hòa Thượng mất đi là phật giáo VN mất một viên ngọc minh châu quý giá.

Cầu nguyện Giác linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc.

GiácĐạo DƯƠNG KINH THÀNH   

307 lượt xem