HIỆP KỴ GIA ĐỊNH
(PL:2556 DL:2012)

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Gia Định được thành lập vào năm 1964 đến nay đã tròn 48 năm. Bốn mươi tám năm ấy chưa từng gián đoạn sinh hoạt một ngày tháng năm nào dù cho hoàn cảnh lịch sử có những biến động nghiệt ngã. Nhìn lại lịch sử sau ngày 30-04-1975, tôi nghỉ không nơi nào trên toàn quốc dám làm như Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Gia Định, anh chị em Gia Đình Phật Tử xuống đường nhắc nhở đạo hữu đón chào ngày Phật đản sanh.

Chẳng những thế ngày HIỆP KỴ thứ 16 trong tay không có một đồng thế mà Anh Chị Em Huynh Trưởng đã nín nhịn cùng nhau tổ chức một TRAI ĐÀN TIẾN BẠT KỲ SIÊU HIỆP KỴ mà qua sớ kỳ siêu ai cũng biết là không những chỉ Lam Viên mà cho cả nạn nhân chiến cuộc, bom rơi đạn lạc, dịch họa thiên tai, không cửa không nhà, không nơi nương tựa.

Hồn thiêng sông núi đã phủ đầy Già Lam Tự nầy và từ đây khơi đạo mạch cho nhà Lam trổi dậy. Chị Cúc thay anh Cường gánh vác sứ mạng từ đây. Quảng Bình, Trưởng Ban 48 tuổi là một Trưởng Ban trẻ nhất trong 25 tỉnh thị còn đang sinh hoạt tại hàng. Anh chủ trương ngày Tiên thường thỉnh linh khai kinh kỳ siêu độ sự. Chánh kỵ hai mươi lăm đơn vị từ tinh mơ đã mang về lễ phẩm cung tiến báo ân. Anh Chị Em từng phái đoàn viếng linh đường, viếng tháp Cố Hòa Thượng Viện chủ ân sư.

Tại linh đường 09 giờ 30 đạo tràng đã trang nghiêm đón tiếp phái đoàn Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam gồm anh Trưởng Ban và 10 anh chị thường vụ. Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Bình Phước, Quảng Đức, Đồng Nai, Biên Hòa, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Nam. Trong Linh đường ngoài hành lang khoảng 420 người có đủ đoàn thỉnh sư với đầy đủ nghi trượng cung đón chư tôn HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ CHỨNG MINH. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CỐ VẤN Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Ban Cố vấn Tỉnh Gia định quang lâm Linh Đường chứng minh và cử hành pháp sự. Bóng huỳnh quang phân lập lưởng ban, niêm hương bạch Phật đảnh lễ Tam Bảo khai đàn. Dàn nhạc trổi biểu hiện thành tâm dâng lục cúng dường. Cung tuyên tế văn tưởng niệm. Tất cả thấm nhuần ân triêm công đức lời dạy vàng của ngài thượng thủ chứng minh. Rằng ngài thiết tha với pháp môn TỊNH ĐỘ, Nghe Anh Chị Em câu hội tụng kinh bái sám, trì danh quán niệm, kiến tạo đàn tràng, tiến bạt giải oan, tu tiến bản thân, báo ân bậc trên trước. Được bao nhiêu công đức hồi hướng làm duyên lành cho tất cả chúng sanh. Pháp môn nầy như Anh Chị Em rõ cốt lỏi ở TÍN NGUYÊN HÀNH. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Giới là bốn bất hoại tín. Tín tâm nầy nào khác kim cang. Tâm có phát thì chúng sanh độ nổi, Nguyện có lập thì Bồ Đề đạo thành. Thân Khẩu ý hành, người Phật tử nguyện không vọng ngữ nói suông. Tiếp theo chư tôn hành khoa chúc thực báo tiến chư hương linh, chơn linh, anh linh. 11 giờ 00 Lễ Hiệp Kỵ hoàn mãn phần I; 11 giờ 30 qua đường lúc nầy thực khách chỉ còn lại khoảng 350.

02 giờ 00 Huynh trưởng Nguyên Hoành – Lê Văn San triệu tập các Phó Trưởng Ban ngành Nam toàn quốc. Có 15 Ban Hướng Dẫn gồm 20 Tỉnh Thị. Thiếu 5 đơn vị cấp tỉnh. Các nhiệm kỳ trước anh Phó Ban ngành Nam sức khỏe yếu không đi lại được và không xử dụng phụ tá nên không có đề án sinh hoạt ngành Nam. Nay anh Nguyên Hoành Phó Ban ngành Nam có cuộc họp đầu tiên sau khi lắng nghe báo cáo sinh hoạt chuyên ngành Nam của các tỉnh thị hiện trong tư thế xây dựng bảo toàn. Sau khi đánh giá là ta không cầu thuận lợi, nhưng không tiến là do tư duy chưa quán triệt, chí nguyện chưa kiên cường, Quan điểm lập trường chưa đủ mạnh để gánh vát tổ chức. Sau đó anh đưa ra dự thảo đề án và quyết định sau hai giờ thảo luận là ngày 15-04-2013 (06 tháng 03 năm Quý Tỵ) là ngày HỘI THẢO TOÀN NGÀNH NAM. Tức trước HIỆP KỴ TOÀN QUỐC GĐPTVN một ngày. Dựa trên những chủ đề dự thảo đề án đã soạn các BHD viết tham luận trình bày đóng góp chọn phương án khả thi. Nhìn chung Chương trình tu học tốt, nhưng hình thức sinh hoạt hạn chế cần phải có sân chơi hấp dẫn và thực tế hơn. Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00.

PHẦN II LỄ HIỆP KỴ. THÍ THỰC (TIỂU CHẨN)
Ban Kinh sư Hiệp chẩn. Huynh Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Gia Định hộ niệm. Khi lễ chẩn hoàn mãn. Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Gia Định lo cơm chiều cho các anh chị ở xa về dự cuộc họp cuối năm vào sáng mai. Hiệp Kỵ khép lại vào lúc 17 giờ cùng ngày (Ngày vía Đức A Di Đà 17/11)

327 lượt xem