LỄ THỌ TANG CỐ ĐẠO LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH HỘ GIÁC

Do BHD GĐPT MIỀN QUẢNG ĐỨC – TÂY NAM HOA KỲ
TỔ CHỨC TẠI CHÙA LIÊN HOA – NAM CALIFORNIA
Ngày 16 tháng 12 năm 2012

 

Để nhớ ơn và đền ơn vị Ân sư đã suốt đời hy hiến cho Đạo Pháp và Dân Tộc :

Đại Lão Hoà Thượng Thích Hộ Giác

Trước năm 1975 vào những ngày đầu của những năm 1963-1966 Phật Giáo đồ bị nạn Ngài cũng đã cùng với quý Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ủy Ban Liên Phái đứng lên tranh đấu cho mùa pháp nạn 1963 và bị bắt cầm tù. Cho đến khi bản Hiến chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời. Ngài trở thành là một trong những thành viên sáng lập cơ cấu Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và ngoài ra Ngài còn giữ nhiều trách vụ quan trọng như Tổng vụ trưởng Tổng vụ Xã hội, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp. Khi Nha Tuyên Úy Phật Giáo, Quân đội Việt Nam Cộng Hòa được thành lập Giáo Hội đã đề cử Thưọng Tọa Thích Tâm Giác giữ chức vụ Giám Đốc Nha Tuyên Úy Phật Giáo, Quân đội Việt Nam Cộng Hoà thì Đại Đức Thích Hộ Giác cũng được đề cử vào chức vụ Phó Giám Đốc Nha Tuyên Úy Phật Giáo, Quân đội Việt Nam Cộng Hòa.

Hiện thời Ngài là Phó Tăng Thống của Giáo hội Phật Giáo Việt NamThống Nhất

Bằng tất cả lòng thành kính, Ban Hướng Dẩn Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức Tây Nam Hoa Kỳ đã tổ chức LỄ THỌ TANG CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH HỘ GIÁC tại Chùa Liên Hoa, Thành phố Garden Grove, California vào lúc 1:30 chiều ngày Chủ Nhật 16 tháng 12 năm 2012.

Lễ Thọ Tang được sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, cùng với sự tham dự đông đủ của Huynh Trưởng và Đoàn sinh thuộc các Đơn vị GĐPT Miền Quảng Đức

Hôm nay là Chủ Nhật, theo thông lệ đó chính là ngày sinh họat của các đơn vị Gia Đình Phật Tử trong Miền Quảng Đức; nhưng trước đó mấy ngày đã có thông tư của Miền yêu cầu vào ngày Chủ Nhật 16/12/2012 tt cả các Huynh Trưởng và ngành Thiếu phải tề tựu thật đông đủ tại chùa Liên Hoa trước 1:00 giờ chiều để làm Lễ Thọ Tang Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Ngài vừa viên tich tại Houston, Hoa Kỳ vào ngày 5/12/2012.

Ngài nguyên là

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Xã Hội GHPGVNTN trước năm 1975
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ GHPGVNTN từ năm 1964
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN
– Phó Giám Đốc nha Tuyên Uy Phật Giáo, Quân đội Việt Nam Cộng Hòa
Và hiện thời Ngài là Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Ngài là một trong những vị Pháp Sư lỗi lạc của Phật Giáo Việt Nam với 27 tác phẩm đã sáng tác, dịch thuật. Trong đó có 5 tác phẩm lớn chưa ấn hành.

Hòa Thượng trút hơi thở cuối cùng vào lúc 6 giờ 19 phút sáng ngày 5-12-2012. Ngtài được biết đến nhiều với đức tánh hoà ái, không nặng tinh thần tông phái; luôn lấy tình người làm phương châm xử thế. Ngài ra đi trong sự thương kính của đông đảo chư Tăng, Ni cũng như tất cả những Phật tử xa gần.

Chương trình buổi lễ được bắt đầu bằng nghi thức cung nghinh và lời tác bạch đến

Chư Tôn Đức Tăng Ni chứng minh cho buổi lễ.

Đúng 2:00 giờ chiều

Các Huynh Trưởng trong Hội Đồng Cấp Tấn, cùng các anh chị em Huynh Trưởng có cấp trong Miền đã cung thỉnh Hòa Thượng Chứng Minh và quý chư tôn Đức Tăng Ni qua lời tác bạch của Huynh Trưởng Bửu Thành, Phan Thành Chinh (Phó Trưởng Huấn Luyện) quang lâm chứng minh cho buổi lễ.

Buổi lễ đã long trọng tổ chức dưới sự chứng minh của Hòa Thượng: Thích Nguyên Trí, Phó chủ tịch Hội Đồng Điều Hành, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và  Đại Đức: Thích Đồng Châu, Trụ Trì chùa Bồ Đề, và sự hiện diện của Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa Chủ Tịch Cộng Đồng người Việt Quốc Gia Nam California và một vài cư sĩ trong vùng. Về phía Gia Đình phật Tử chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của quý Trưởng trong Hội Đồng Cấp Tấn như :Huynh Trưởng Tâm hòa Lê Quang Dật, Huynh Trưởng Năng Kính Nguyễn Hữu Huy (Đoàn Trưởng Đoàn Gíác Hoàng) , và hầu hết các anh chị em Huynh Trưởng và đoàn sinh thuộc các đon vị Gia Đình Phật Tử của Miền Quảng Đức Tây Nam Hoa Kỳ

Qua sự điều hợp và với lời giới thiệu chương trình của Huynh Trưởng Bữu Thành Phan Thành Chinh (Phó Trưởng Ban Huấn Luyện) tuyên bố lý do và đọc sơ lược chương trình buổi lễ

Sau phần nghi thức chào cờ. Huynh Trưởng Diệu Ngọc Cao ngọc Điệp (Phó Trưởng Ban Truyền Thống) đã tuyên đọc tiểu sử và đạo nghiệp của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác

Tiếp theo là đạo từ của Hòa Thượng chứng minh, Ngài đã tán dương công đức của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác là bậc thầy, là một vị ân sư của tất cả hàng Tăng Ni, Phật Tử. Ngài đã cố hoằng dương và phụng sự đạo pháp và cũng đã từng làm rạng danh cho Phật Giáo Việt Nam; suốt cả cuộc đời của Ngài, Ngài đã hy hiến cho đạo pháp và dân tộc.Với một giọng rất cảm kích và chân tình Hòa Thượng chứng minh đã tỏ lời tri ân cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác vừa viên tịch ngày 05/12/2012 tại Hoa Kỳ, Ngài mất thì cũng chính quý Chư Tôn Đức và Phật tử VN đã mất đi một Thạch trụ già lam và GĐPTVN chúng ta đã mất đi một bóng mát che chở, thiếu vắng một vị Thầy kính mến dung dị, hết lòng thương tưởng giáo dục tuổi trẻ GĐPTVN hơn nửa thế kỷ qua. Ngài đã một đời hy hiến cho Đạo Pháp và GĐPTVN… Và Hòa Thượng cũng không quên nhắc nhở các Huynh Trưởng và các đoàn sinh của GĐPT hiện diện trong buổi lễ tưởng niệm Ngài hôm nay hãy luôn nhớ và tri ân Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác và cố Hòa Thượng Thích Huyền Quang; cố Hòa Thượng Thích Minh Châu cũng như chính Hòa Thượng Thích Quảng Độ; Vì chính các Ngài là những vị thầy chân chính không bao giờ trong tâm tư của các ngài lại có ý tưởng [phân chía tông phái mà các Ngài luôn sống hiền hòa và mong sao cho Phật Gíáo đồ cũng như Gia Đình Phật tử luôn luôn quy về một mối để cố truyền thừa lại cho chúng ta và những thế hệ sau nầy nối tiếp vậy thì chúng ta phải cố mà gìn giữ mà hoằng dương va phát riển để làm sao cho tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam vẫn mãi trường tồn đó chính là chúng ta đã đền đáp được ơn mà cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác đã gầy dựng nên cho chúng ta những anh chị em đoàn viên của Gia Đình Phật Tử Việt Nam vậy. Giờ đây c anh chị em Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPTVN trên Thế Giới nói chung, GĐPTVNHK nói riêng, nhất tâm chí thành dâng lời cầu nguyện lên chư Phật mười phương, chư Bồ tát Thánh hiền, Chư Lịch Đại Tổ Sư, thùy từ gia hộ giác linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác Cao Đăng Phật Quốc, và sớm hồi nhập Ta Bà từ bi hoằng khai phổ độ nhất thiết chúng sanh.

Hòa Thượng chứng minh cũng khen ngợi tấm lòng hiếu cảm của các Huynh Trưởng và đoàn sinh GĐPT thuộc Miền Quảng Đức Tây Nam Hoa Kỳ và tất cả anh chị em Lam viên tại miền Nam California đã không quên và luôn nghĩ đến công ơn của một vị ân sư khả kính của mình mà đã tổ chức một buổi lễ để tưởng niệm cho cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác như hôm nay. Đó mới chính thật là các anh chị em đã bày tỏ được tấm lòng “mang ơn, biết ơn và đền ơn” của những người con Phật nói chung và của các anh chị em Huynh Trưởng và đoàn sinh Gia Đình Phật Tử trong vùng Nam California nói riêng.

Sau đó là lễ thọ tang của Chư Tôn Đức, Quan khách Phật tử và GĐPT đã diễn ra thật trang nghiêm.

Tiếp theo là lễ cầu siêu, cầu cho Giác Linh của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác được chư Phật, chư Bồ Tát và chư Thánh Tăng cho Ngài được sớm siêu thăng về miền Phật quốc.

Sau cùng là lời cảm tạ của Huynh Trưởng Nguyên Thuyết Lê Minh Thi Trưởng Ban Tổ chức buổi lễ Tưởng niệm.

Thay mặt Ban tổ Chức chị chân thành cảm tạ quý Chư Tôn Đức Tăng và Quan khách cũng như các Trưởng trong Hội Đồng Cấp Tấn cùng tất cả các anh chị em huynh Trưởng và các em đoàn sinh GĐPT của các đơn vị trong Miền đã cố gắng về đây sáng hôm nay để chúng ta cùng tham dự buổi lễ tưởng niệm cho Giác Linh của cố Đại Lão Hòa Thuợng Thích Hộ Giác vừa viên tịch; buổi lễ đã hoàn mãn một cách thật trang nghiêm và tốt đẹp ; đó cũng chính là nhờ ân đức của chính Hoà Thượng Trụ Trì chùa Liên Hoa.

Ngài đã thương tưởng và cảm kích được sự kinh hiếu đó của toàn thể anh chị em trong GĐPT chúng ta, mà mặc dầu ngay trong những giờ nầy Thầy và chùa cũng đang có những Phật sự nhưng Hòa Thượng cũng cố thu xếp thời gian và cho GĐPT chúng ta được tổ chức buổi Lễ Tưởng Niệm cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Hộ Giác tại chùa và Ngài còn hoan hỷ chứng minh cho buổi lễ.

Mãi đến 11:00 giờ trưa buổi lễ mới hoàn mãn, sau khi Ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh cùng Chư Tôn Đức Tăng, Ni và Quan khách cùng chụp chung bức ảnh kỷ niệm với các Lam viên của GĐPT.

Buổi lễ được hoàn mãn một cách tốt đẹp.

Nhưng trong lòng các anh chị và các em đều có chung một sự tiếc thương, một niềm luyến nhớ về một vị cao Tăng thông tuệ của Phật giáo Việt Nam, một vị ân sư đáng kính của GĐPTVN từ nay đã vĩnh viễn rời xa chúng ta để đi về bên kia thế giới vĩnh hằng của miền Phật quốc.

Chốn bình an của “Ôn”

Kính dâng:

Giác Linh của Ôn
Cố Đại Lão Hòa Thượng: Thích Hộ Giác

***

Bụi trần chừ đây Ôn rủ sạch,
Xa lánh thế gian về với Phật
Sáu căn trần thức…thôi vương mang
Ôn chừ tìm được chốn bình an.

**

Tây phương Tịnh độ…nơi thoát tục
Đường về bến giác Ôn mong được
Hương Ôn sáng tỏa khắp muôn phương
Ôn đi Tăng, chúng ai cũng thương

***

Liên-Hoa, December-16, 2012
Người Huynh Trưởng Già

Tâm-Tường.- Lê-đình-Cát

372 lượt xem