LỄ TRUY THĂNG CẤP TẤN
HUYNH TRƯỞNG Cấp Tín TÂM TRÍ Nguyễn Thái Cường
tự Thiện Đức hiệu Đức Dũng

Hôm nay vào lúc 15 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2012 tại Tổ Đường chùa Pháp Hoa, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Lâm Đồng phối hợp cùng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam thực hiện lễ Truy phong cấp Tấn cho Huynh trưởng cấp Tín TÂM TRÍ Nguyễn Thái Cường. Tiếng vị dẫn lễ với âm thanh vừa đủ nghe rằng đạo tràng giờ đã thanh tịnh và trang nghiêm thay mặt Ban Tổ Chức xin đầu thành đảnh lễ cung đón Thượng Tọa đạo hiệu thượng Nguyên hạ Hiền phương trượng đường thượng trụ trì Vĩnh Minh Tự Viện, Cố Vấn Giáo Hạnh Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Ni sư Trụ Trì Pháp Hoa Ni tự đồng tác chứng minh.

Sau phần niệm Phật cầu gia bị là cử bài ca chính thức Gia Đình Phật Tử Việt Nam; phút tưởng niệm chư Thánh Tử Đạo, Chư Tôn Cố Vấn sáng lập bảo trợ, Gia trưởng, Huynh trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam quá cố. Tuyên bố lý do. Giới thiệu thành phần tham dự. Ở phần nầy chúng tôi thấy có: Thượng Tọa cố vấn, Ni Sư trụ trì, Huynh trưởng Nguyên Tín – Nguyễn Châu Trưởng Ban Ban Hướng Dẫn Trung Ương và Huynh trưởng Thị Nguyên – Nguyễn Đình Khôi Tổng Thư Ký, Huynh trưởng Nguyên Thanh – Ngô Văn Chơn Tổ Kiểm, Huynh trưởng Quảng Tính đại Diện miền Khuông Việt, Huynh trưởng Phổ Minh Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Lâm Đồng, quý Huynh trưởng Đôn, Chi nguyên Trưởng, Phó Ban Hướng Dẫn Lâm Đồng, Tang gia, Ban Hộ Tự và hơn 70 Huynh Trưởng tham dự.

– Huynh trưởng Quảng Tính thay mặt Ban Tổ Chức tuyên đọc tiểu sử Huynh trưởng Tâm Trí – Nguyễn Thái Cường tự Thiện Đức hiệu Đức Dũng. Đọc nửa chừng anh xúc động không cầm được giọt lệ. Anh Tâm Hậu Nguyễn Đức Đôn đứng cạnh tiếp lời trong nghẹn ngào và đức đoạn.

– Huynh trưởng Thị Nguyên – Tổng Thư Ký tuyên đọc Quyết định Truy Thăng cấp Tấn.

– Trao Cấp Hiệu. Huynh trưởng Tổ Kiểm mang Quyết Định và Cấp Hiệu tiến về phía anh Trưởng Ban. Huynh trưởng Trưởng Ban chào và trao Quyết định cho tang quyến rồi long trọng đặt Cấp Hiệu lên án tiền bắt tay chào và ban lời truy tán rằng: “Thay mặt cho tổ chức anh cung kính nghiêng mình trước anh linh Huynh Trưởng Tâm Trí – Nguyễn Thái Cường đã vị pháp thiêu thân cầu cho đạo pháp khương huy, cầu cho Đất nước thái bình, Tổ chức hưng thịnh, Dân tộc ấm no, Chúng sanh an lạc. Trại Trường phải trả lại cho tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Nếu điều nguyện nầy chưa được thành tựu tôi xin làm “ma” để giữ Trại Trường cho Tổ chức” đó là tâm nguyện của bậc thượng thiện nhân. Anh chia xẻ sự mất mát lớn lao cùng tang gia hiếu quyến. Giờ đây không phải chỉ riêng anh tại đây vào lúc nầy mà còn ở khắp mọi nơi, trên toàn thế giới đều thành tâm chú nguyện cho anh linh anh Cao Đăng Phật Quốc.

Khi Hạnh nguyện và sứ mạng của chúng ta chưa viên thành thì con đường độ sanh chúng ta còn có dịp đồng hành bên nhau. Xin giữ chặt mối dây, xin giữ chặt nắm tay.

Giờ phút nầy anh không còn thân mạng hiện hữu nơi thế gian, nhưng tâm nguyện tư duy chúng ta không rời nhau thì âm dương đồng nhất lý. Anh vẫn ở trong chúng tôi, chúng tôi vẫn đang ở bên anh, nên lễ tấn phong nầy có ý nghĩa như tiếp thêm năng lượng cho chúng ta thệ nhập Ta Bà thừa hành Bồ Tát Hạnh. Con đường vô sanh không còn xa chúng ta, xin anh linh mặc nhiên cảm cách.

Trong đạo từ thầy cố vấn dạy: Điều mà đại chúng thống lý là vô thường luôn có mặt và không dành cho riêng ai đó là lý chơn thường trong thế gian. Anh Chị Em lại biết quá rõ 11 hành tướng của sự khổ xuất hiện dưới muôn ngàn hình thức khác nhau không kẹt mà có thể an vui đến đi tự tại. Rõ thấu nhân quả duyên sanh, tam giới không ngoài thức, vạn sự đều do tâm mà chơn ngã hiện tiền. Từ đó thân cư nơi Ta Bà uế độ mà có thể tự tại vô sanh.

Tôi rất hoan hỷ được đến đây. Tôi hoan hỷ chứng minh cho Phật sự đầy ý nghĩa nhân bản nầy. Người ra đi có tâm nguyện quá cao, người ở lại cử hành pháp sự như pháp. Đơn sơ giản trạch nhưng sâu lắng làm chuyển lay thay đổi tư duy không chỉ trên danh phận con người mà có thể làm rung động cả loài hàm thức. Ngọn lửa TÂM TRÍ là ngọn lửa VÔ ÚY, là ngọn lửa TRÍ TUỆ, là ngọn lửa NHẪN NHỤC với tâm từ vô lượng thắp sáng lương tri của nhân loại.

Đuốc TÂM TRÍ bật sáng giữa Ta Bà uế độ là hào quang tịch chiếu sáng soi mọi cuồng vọng mê si mà cãi chuyển thành Từ Bi Huệ Trí. Công đức lực nầy thật khó có thể nghĩ bàn. Tôi biết tập thể Gia Đình Phật Tử Việt Nam là những con người nhỏ bé thầm lặng trên quê hương nhưng chí nguyện kiên trung, không phải chỉ có một Tâm Trí – Nguyễn Thái Cường mà là còn nhiều hơn thế nữa. Có điều là Phật Tử làm việc gì cũng phải KHẾ CƠ, KHẾ LÝ, KHẾ THỜI, KHẾ XỨ. Điểm uyên áo trong giáo lý của như lai không ồn ào huyên náo mà ở chổ ĐẠO GIAO bất khả tư nghì, mà mặc nhiên cảm kích.

Thầy chia xẻ sâu sắc cùng tang môn hiếu quyến. Chúc Anh Chị Em tròn sáng hạnh nguyện, viên mãn báo thân trong sứ mạng giáo dục thực hiện lý tưởng áo Lam.

Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật.

Thay mặt Ban Tổ Chức thành kính niệm ân chư tôn đức Tăng Ni, Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Ban Hướng Dẫn Lâm Đồng, Ban Hộ Tự, Ban Hộ Niệm và tất cả Anh Chị Em Huynh Trưởng có mặt hôm nay. Trân trọng kính mời tất cả đồng khởi thân Hồi hướng Công đức cho tất cả chúng sanh tròn lành Phật Đạo, sau cùng là cung tiễn chư tôn đức tăng ni hồi quy phương trượng.

Buổi lễ đã khép lại, anh Tổng Thư Ký, Anh Tổ Kiểm, anh Đại Diện miền Khuông Việt, Ban Hướng Dẫn Lâm Đồng ngồi lại bên nhau kiện toàn hồ sơ Tâm Trí – Nguyễn Thái Cường.

Nam Mô Siêu Sanh Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát./.

VP/BHD TRUNG ƯƠNG

325 lượt xem