VIẾNG TANG CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG thượng HỘ hạ GIÁC.

Hôm nay vào lúc 14 giờ 20 Huynh Trưởng Cấp Dũng Như Thật Nguyễn Công Minh Phó Trưởng Ban Điều Hành BHD/TƯ GĐPTVN hướng dẫn phái đoàn BHD/TƯ/GĐPTVN gồm có các anh chị: anh Tâm Huy Phan Đình Thăng, anh Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi, Aanh Nguyên Thanh Ngô Văn Chơn, anh Quảng Trí Nguyễn văn Việt, chị Diệu Thuận Phạm Thị Xuân Hòa, anh Tâm Tựu Sử Thành đến viếng tang Hòa Thượng thượng Hộ hạ Giác Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam, Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Viêt Nam Thống Nhất. Viện Chủ Chùa Pháp Luân ở Houston Texas Hoa Kỳ, Nguyên Viện Chủ Pháp Quang tu viện Sài Gòn Việt Nam.

Như đã dược Đăng ký từ hôm trước, Khi phái đoàn áo Lam vừa đến trước cổng tu viện, qua máy phóng thanh Lễ tân của Ban Tổ Chức đã ngỏ lời đón chào phái đoàn. Sau khi đã vào đến tang đường Đại Diện phái đoàn cung kính dâng lời tác bạch xưng tán công đức ngài trong sứ mạng hoằng dương chánh pháp. Các trại Huấn Luyện trong nước cũng như nước ngoài khi thấy bóng dáng ngài ai cũng hân hoan sẽ được nghe một thời pháp ngọt ngào dễ hiểu mà sâu lắng. Quý ngài và chúng con hết thảy đều hiểu rõ đạo lý vô thường không dành cho riêng ai, nhưng là người đã có hạnh phúc thân cận gần gũi ngài, một hình ảnh đầy thương kính với giọng từ oai âm như sách tấn như nhắc nhở chúng ta luôn tinh tấn thì giờ nầy trước lúc chia tay sao không khỏi chạnh lòng.Chúng con xin cung kính dâng lên quý ngài sự chia sẻ xót xa mất mát lớn lao nầy và xin hứa sẽ luôn khâm tuân hành thâm những điều ngài đã kỳ vọng cho chúng con.

Trong đáp từ Thượng tọa Phương Trượng đường thượng trụ trì ngỏ lời tán thán BHD và cầu chúc ACE được thân tâm an lạc và luôn thông cảm cho nhau những khó khăn cần phải vượt qua mới có thể thành toàn sứ mạng. ACE cung kính đảnh lễ thọ tang và lui về khách đường giải lao trước khi cáo từ với lòng đầy niệm ân của khách./.

VP/BHDTƯ/GĐPTVN

255 lượt xem