HÚY NHẬT NGÀI ĐỆ NHỊ TĂNG THỐNG

 Lễ Húy Nh�t Lần Thứ 34 Đức Đệ Nhị Tăng Thống

Hôm nay vào lúc 10 giờ 00 (14/2) anh Thị Nguyên đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam cùng các anh Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng, chị Diệu Thuận Phạm Thị Xuân Hòa, chị Diệu Quang Cao Thị Liên Minh, chị Vũ Thị Lan, chị Cao Thị Mỹ Hòa cùng về chùa Long Vĩnh dâng lễ Phẩm tưởng niệm Phụng vì Từ Lâm Tế Pháp Phái Chánh Tông Tứ Thập Nhị Thế húy thượng Trừng hạ Thủy tự Chí Thâm hiệu Giác Nhiên Đệ Nhị Tăng Thống Việt Nam Phật Giáo Thống Nhất Giáo Hội.

Phái đoàn được chư tôn đức hướng dẫn lên linh đường dâng hương hoa phẩm vật tác lễ, như Pháp sau đó 10 phút Ban Kinh sư mới cử nhạc khai đàn nghi báo tiến tôn sư. 11 giờ 00 lễ đã châu viên. Chư tôn qua đường, hơn 150 đạo hữu thọ trai và chia tay

PHÓNG VIÊN TRANG NHÀ

328 lượt xem