TAM MUỘI CHÂN HỎA

Quý anh chị huynh trưởng,
Cùng các em thân mến.

Mấy ngày nay trời Sài Gòn nóng đến báo động, đã lên tới 40-42 độ C. Với sức nóng này phải dùng đến quạt hơi nước, hay máy điều hòa không khí thì mới đỡ khổ. Nhưng quý anh chị em nên biết trong Phật Pháp có hướng dẫn phương pháp điều hòa để hóa giải những cái khổ do Ngũ Ấm hừng thạnh (ngũ ấm xí thạnh khổ) với điều kiện là Phật Tử chúng ta phải ra sức công phu tu trì theo chánh pháp.

Khi đức Phật vào Đại diệt độ Ngài phó thác cho Ma ha Ca Diếp trở về chủ trì lễ trà tỳ hỏa táng. Chung quanh kim quan nhục thân Phật chất đầy gỗ thơm Chiên Đàn và Ma ha Ca Diếp châm lửa, đã châm lửa nhiều lần mà gỗ chiên đàn trên dàn hỏa không cháy, Ngài cùng đại chúng than khóc quỳ xuống thỉnh Phật hộ trì hồi lâu từ quả tim nơi nhục thể Phật đã phát ra tia lửa tam muội chân hỏa làm lửa cháy bùng lên lễ trà tỳ mới được viên mãn.

Tam muội chân hỏa là gì mà có sức nóng cháy dũng mãnh như vậy? Người tu hành khi đạt đến lục thông, chứng quả A La Hán mới đạt được Tam Muội Chân Hỏa. Tam Muội nghĩa là Chánh Định, Thiền định Ba La Mật là thể nhập vào thất đại (Đất, nước, gió, lửa, kiến, thức và không đại) đều có khả năng phát ra tia lửa vũ trụ nhiệt độ nóng nhất và cường độ cao nhất phát, thu bao nhiêu tùy ý; những người bình thường cho đến các bậc chỉ đắc ngũ thông thì chỉ biết có lửa của Ngũ dục phải cẩn thận kẻo hại người, hại mình, chưa đạt được Tam muội chân hỏa.

Năm 1963, cố Hòa Thượng Thích Quảng Đức ngồi trong lửa hồng trong vòng 7 phút tự thiêu để bảo vệ chánh Pháp. Khi nhục thể đưa vào lò hỏa táng đều cháy hết chỉ trừ nguyên quả tim là không cháy, phải dùng đến lửa nén từ khí Gas, lửa của điện cao thế lên đến 4000o C mà quả tim không hề hấn gì. Lúc này đại chúng mới biết Ngài là một vị Bồ Tát, một vị A La Hán hóa thân để cứu nguy cho đạo Pháp. Quả tim này, có thể nói là một kỳ quan toàn mỹ của Phật Giáo Việt Nam làm rúng động thế giới. Chỉ tiếc là suốt 50 năm quả tim bất diệt ấy bị “cấm cố” trong tủ bảo hiểm của Ngân hàng nhà nước chưa được nhập vào “chín tầng tháp cao” để hộ trì chánh pháp và để toàn nhân loại được quy ngưỡng.

Phật tử khi thọ trì giáo Pháp sẽ được giáo huấn thực hành môn Thiền Định, khởi đầu là phép Sổ tức trong Lục diệu Pháp môn (Số, Tùy, Chỉ, Quán, Hoàn, Tịnh) Sổ là cách đếm để điều hòa hơi thở vào ra. Thí dụ như ta ngồi kiết già hay bán già thẳng người nhiếp tâm hít vào và ngầm đếm từ 1 đến 10 trong vòng 5” thì khi thở ra ta đếm từ 1 đến 15 trong vòng 7” (Hít vào ngắn hơn thở ra) Hoặc ta niệm Phật, niệm chân ngôn (thần chú) với thời gian tương ưng, mỗi thời như vậy là 108 lần hơi thở vô ra (khoảng ½ giờ) tiến tới 1080 lần (khoảng hơn 2 tiếng) Mỗi lần như vậy chuyển số để ghi nhớ bằng hạt chuỗi.

Ban đầu nhiệt lượng trong người sẽ tăng lên, mồ hôi ra nhiều khắp châu thân. Nhiệt độ trong thân thể bình thường là 35, 36 khi dụng công phu thì có thể đạt mức 38-40 mà rất khoan khái nhẹ nhàng như tống được các uế trược ra ngoài. Trạng thái này trong “Tứ Gia hạnh Bị” gọi là Noãn Pháp – Nhiệt độ của các loài ấp trứng để trứng nở ra động vật. Gặp trời lạnh thì vẫn ấm áp mà lúc trời nóng như hiện nay thì bảo hòa không bị cái khổ Ngũ Ấm thân thôi thúc.

Bằng cách này Tổ Đạt Ma ngồi diện bích 9 năm, 9 mùa băng giá tuyết không bám được khi Ngài Huệ Khả đến đứng sau lưng tổ thì tuyết ngập đến gối. Bằng cách này mà Ngài Milarepa thiền định trên đỉnh Tuyết Tây Tạng băng chảy thành dòng chung quanh Ngài.

Phật Giáo không có nói lý thuyết suông, người tu mà không hành thì không thể tự mình nếm trải các quả vị giống như cái muỗng nằm trong tô canh ngon không biết mùi vị gì. Các điều này rất cao thâm chứ không phải đơn giản như bảo hòa được cái nóng 40 độ của thành phố bây giờ, nhưng nếu không ra sức công phu thì không thể chịu nổi ngọn lửa của sân hận, căm thù tạo nên địa ngục trần gian trên thế giới như hiện nay.

Chúc quý anh chị và các em phát tâm tu trì thiền định cho đến khi làm chủ được nguồn Tam muội chân hỏa đó theo chánh Pháp.

Đức Quảng

12652 lượt xem