PHÁP HỘI THÙ ÂN
GIỚI ĐÀN THIỆN HOA I TRUYỀN TRAO BỒ TÁT GIỚI VÀ THẬP THIỆN GIỚI.
(Do BHD/GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI kiến đàn)

ĐÀN ĐẦU HÒA THƯỢNG : HÒA THƯỢNG thượng ĐỨC hạ CHƠN.
ĐỆ NHẤT YẾT MA A XÀ LÊ : HÒA THƯỢNG thượng MINH hạ CHIẾU
ĐỆ NHỊ GIÁO THỌ A XÀ LÊ : HÒA THƯỢNG thượng TUỆ hạ SĨ

HÀNG TÔN CHỨNG:

HÒA THƯỢNG thượng PHƯƠC hạ TRÍ
HÒA THƯỢNG thượng LƯU hạ THANH.
HÒA THƯỢNG thượng THANH hạ HUYỀN.
HÒA THƯỢNG thượng CHƠN hạ TRÍ.
HÒA THƯỢNG thượng THÁI hạ HÒA.
HÒA THƯỢNG thượng THIỆN hạ DƯƠNG
THƯỢNG TỌA thượng HẢI hạ TẠNG

KHAI ĐẠO GIỚI TỬ:

Khai đạo giới tử Bồ Tát tại gia: HÒA THƯỢNG thượng THÁI hạ HÒA.
Khai đạo Thập Thiện Giới Thượng Tọa thượng NGUYÊN hạ HIỀN

DẪN THỈNH:

Thượng Tọa thượng CHƠN hạ THỨC
Thượng Tọa thượng NHUẬN hạ CHÂU

Với sự kiến lập Giới Đàn trang nghiêm thanh tịnh như vậy 32 tỉnh thành đăng ký thọ :

THẬP THIỆN GIỚI : 512 GIỚI TỬ.
BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA : 237 GIỚI TỬ
TỔNG CỘNG : 749 GIỚI TỬ.

27 Phái đoàn cấp Tỉnh Thị về Hộ Giới Hộ Đàn gần 500 thành viên.

Lam viên về dự đàn kỳ siêu Giải Oan bạt độ và dự lễ hiệp kỵ xong là về có gần 500 thành viên.Đây là một pháp hội quy tụ nhiều Lam Viên với nguyện lực cầu cho ÂM SIÊU giải Nội kết để QUỐC THÁI DÂN AN THẾ GIỚI HÒA BÌNH CHÚNG SANH AN LẠC.

Qua Pháp Hội Thù Ân tổ chức GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN TOÀN THẾ GIỚI đã phát đi một thông điệp “ TẤT CẢ MỌI SỰ VÂN TẬP ĐÔNG ĐẢO CỦA TỔ CHỨC NẦY CHỈ CÓ MỘT MỤC ĐÍCH DUY NHẤT LÀ THĂNG TIẾN PHẨM HẠNH ĐẠO ĐỨC NHÂN CÁCH CÁ NHÂN TẠO MỘT NĂNG LỰC LỚN CẢI THIỆN HOÀN CẢNH MÔI TRƯỜNG ĐỂ CUỘC SỐNG NGÀY MỘT TỐT ĐẸP HƠN”.Tuyệt đối không gây ảnh hưởng xấu đến quần chúng và xã hội.Tại sao vậy ? Vì Lam Viên luôn tin nhân quả với tiêu chí PHỤNG SỰ CHÚNG SANH LÀ CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT vậy./.

(THỊ NGUYÊN)

751 lượt xem