CỘI NGUỒN LAM

Nhớ năm xưa khi chấn hưng Phật Giáo
Bậc cao Tăng đã nghĩ đến thiếu nhi
Để huân tập thiện lành cho các cháu
Bước đầu tiên, đoàn Đồng Ấu ra đời.

Và thế là cần có anh có chị
Hướng dẫn cho trẻ nhỏ các chùa ta
Bác Tâm Minh dựng nên đoàn Phật Học
Thanh niên trí thức ủng hộ tham gia.

Nếp sống một nhà quá đổi thân thương
Thành tên gọi: Gia Đình Phật Hóa Phổ
Phổ Trưởng đứng đầu chăm lo mọi việc
Chị anh chung sức giáo dục em thơ.

Hội nghị Từ Đàm đổi thay tên họ
Gọi anh: Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Huy – phù – kỳ hiệu dần định riêng cho
Bài Sen Trắng thành bài ca chính thức.

Từ xứ Huế, mầm sen ươm rãi khắp
Vượt quê nhà sang xứ lạ thành quen
Đã ba lần Đại Hội cấp toàn cầu
Mặc gian khó, tim Lam chung hướng đến.

Văn – Tư – Tu chúng ta cùng thực hiện
Giữ châm ngôn Bi – Trí – Dũng sáng trong
Năm hạnh người Phật Tử nhớ nằm lòng
Luôn tu học, hành trì, chăm huấn luyện.

Thực hành lời giảng dạy Tri – Báo Ân
Ngày giỗ chung: ngày Hiệp Kỵ tìm về
Được nhìn nhau, được cùng hô: Tinh Tấn
Áng trầm hương, kính tiền bối chứng tri.

Tám mươi năm (*), giờ nhìn chặng đường qua
Em Đồng Ấu ngày xưa thành lãnh đạo
“Hạnh nguyện Trưởng” trọn đời xin nhận gánh
Mong đàn em khôn lớn nối chí anh.

(Đón ngày Hiệp Kỵ toàn quốc năm 2015)

PHƯỚC CHÂU

(*) Tính từ lúc đoàn Đồng Ấu Phật Tử ra mắt vào dịp Phật Đản năm 1935.

288 lượt xem