Còn nghe văng vẳng tiếng người

TT Thích Hải Tạng


HT Thích Hạnh Tuấn

Còn nghe văng vẳng tiếng người
Thuở bình sinh đã khóc cười đâu đây

Còn nghe văng vẳng tiếng người
Thuở bình sinh đã khóc cười đâu đây

Đây là lúc Thầy Hạnh Tuấn về Thăm khi thầy Trí Tựu và thầy Hải Tạng đi tù mới về tại chùa Linh Mụ – Huế

Vui mừng: "Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ vén mây cuối trời"
Ngờ đâu: Giờ đây hai ngã Thầy ơi
Còn chi mà nói những lời nguyền xưa !

Trời hội cũ nắng vàng đọng bóng, nghĩa thâm giao man mác sắc không.
Bến đò xưa nước bạc xuôi dòng, tình tri kỷ ngậm ngùi lai khứ

Thích Hải Tạng kính tưởng niệm HT Hạnh Tuấn

361 lượt xem