Chương Trình Văn Nghệ gồm 3 Chương : Ngàn Năm Sen Nở – Liên Hoa Kinh – Truyền Thừa, Ngũ Sắc Đạo Kỳ.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw600ZIsUpZ3Knp5F1kZrfeg6MHOMAz6Q

261 lượt xem