Sao im lặng thế em !

Hoa cũng biếng cười

Mặc thời gian lãnh cảm trôi đi

Ngoài kia

Mây cứ cuồn cuộn

Gió vần vũ

Biển dậy sóng thét gào

Em vẫn cứ lặng im

Trong hương đăng tháp ngà ngợp khói

Sặc sụa hơi men chếnh choáng quyền uy

Vận nước cứ nghiêng nghiêng từng giọt đổ

Vạt áo lam phai mãi thâm quần

Rồi một mai mai một thời gian

Mặc dòng chảy cứ xô ngang đẩy lệch

Bởi vì em

Viên kẹo tràn môi

Bởi vì em

Ổ bánh mì hỷ hả

Đời cứ mặc ai

Đùn đẩy cho đời !…

 

Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM

383 lượt xem