Bangkok, Thailand, 12/10/2016.
 
Em mãi đợi thuyền Lam về bến hẹn
Tỏa hương trầm sen trắng ngát tình thương
Bốn phương trời cùng chung một quê hương
Chung ý chí trên đường Chân Thiện Mỹ
Tám cánh hoa hiện niềm tin chân lý
Kết ân tình thi vị hướng tha nhân
Dìu nhau đi trong vô úy tinh cần
Đời giông bão đôi chân kham vững bước
Từng đôi mắt tin yêu nhìn phía trước
Hoa tương phùng trên nước Thái lan xa
Tươi nụ cười cùng hát khúc bình ca
Cho sông núi vở òa trong bản thể
Trí truyền lưu hiệp thừa bao thế hệ
Bão giông cuồng không để sắc Lam phai
Ánh dương hồng sẽ rạng rỡ ngày mai
Dâng lời nguyện tương lai về quốc nội

Quảng Hoa PHAN HỒNG LIÊN

426 lượt xem