Văn phòng Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam cáo tang:

Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYỄN NGỌC HẢI

Pháp danh: ĐỒNG TRÍ

Thọ tại gia Bồ tát giới, Pháp tự: PHƯỚC SƠN

Sinh ngày: 25/12/Canh Tuất

Nguyên quán Thừa Thiên Huế

Phụ tá Ủy viên Nam Phật tử BHD Trung ương GĐPT Việt Nam

Nguyên Ủy viên Văn nghệ BHD GĐPT Gia Định

Liên Đoàn trưởng GĐPT Đức Phương

Đã thuận thế vô thường, an nhiên từ bỏ báo thân vào lúc 00h27′ ngày 21 tháng 5 năm 2017

(nhằm ngày 26 tháng 4 năm Đinh Dậu)

Hưởng dương: 48 tuổi

Lễ nhập liệm lúc 15h00 ngày 21/5/2017 (26/4/Đinh Dậu) tại tư gia

Lễ chuyển quan lúc 09h00 ngày 22/5/2017 (27/4/Đinh Dậu)

Lễ di quan lúc 15h30 ngày 25/5/2017 (30/4/Đinh Dậu)

Tang lễ được tổ chức tại chùa Pháp Vân (16 Lê Thúc Hoạch, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú)

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam làm Lễ Phủ Kỳ và viếng tang

vào lúc 19h00 Thứ Hai ngày 22.05.2017 tại Chùa Pháp Vân.

– Kính mời Quý Anh Chị Ban viên, phụ tá Ban viên BHD Trung ương GĐPT Việt Nam

sắp xếp thời gian về tham dự.

– Cầu nguyện Hương linh của HTr NGUYỄN NGỌC HẢI sớm vãng sanh Phật quốc.

2995 lượt xem