Kéo thanh trượt bên phải văn bản để xem tiếp hoặc rê chuột để hiển thị nút pop out rồi click vào nút ký hiệu “hiện cửa sổ nhỏ mới” (pop out) ở GÓC PHẢI TRÊN VĂN BẢN nếu muốn đọc với chế độ chuẩn (mở rộng cửa sổ trên màn hình) nếu xem bằng trình duyệt Google Chrome; hoặc click vào link này nếu xem bằng trình duyệt Mozilla Firefox >>> https://drive.google.com/file/d/1PjJoWveWQ_O-AMeqVAiaU5P5LeO2xzL-/view?usp=sharing.

3049 lượt xem