BHD GĐPT Ninh Thuận
Nhận được tin:
Thân phụ của Hòa Thượng Thích Hạnh Nguyện,
Thành Viên Ban Thuờng Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam:

Cụ Ông PHAN PHỤC – Pháp danh TÂM VỤ –

Sinh năm Nhâm Tuất

Tạ thế lúc 04 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2017

(nhằm ngày 21.6 N – Đinh Dậu)  Thọ 96 tuổi.

BHD Gia Đình Phật Tử Ninh Thuận nhất tâm cầu nguyện hương linh Cụ Ông 
Phan Phục – PD Tâm Vụ 
cao đăng Phật quốc.
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

511 lượt xem