Nhớ và Thương

Ai đó nhỉ! Nhắc từ quê đất Tổ
Như gợi lòng cảm thấy nhớ và thương
Nhớ Sông Trà Núi Ấn lắm vấn vương
Thương kỷ niệm Đoàn lam thời thơ ấu
Từ dạo ấy rời quê hương yêu dấu
Theo Sư Ông mở đạo chốn Bình Tuy
Xứ Bà Giêng sinh sống đến bây giờ
Theo ngày tháng trải qua nhiều vất vả
Niềm miên man ban đầu nơi xứ lạ
Nhớ ruộng đồng nhớ cả mái chùa xưa
Thương con đường quen thuộc lối đi về
Chung nhịp sống thời gian trôi qua mãi
Nay thấm thoát bốn lăm năm có phải
Vẫn vơi đầy đạm bạc tháng ngày qua
Vẫn đời lam sinh hoạt dưới hiên chùa
Chiều chủ nhật anh cùng em tu học
Mang hơi ấm lúa mùa hương ngào ngạt
Tận cánh đồng Quảng Ngãi của quê tôi
Nhận nơi này làm quê của thứ hai
Nay Tân Nghĩa đổi thay bao nếp sống
Đất Hàm Tân mỗi ngày thêm sinh động
Giữa Đạo – Đời nối tiếp những ngày vui.

Đồng Công

277 lượt xem