Kéo thanh trượt bên phải văn bản để xem tiếp hoặc rê chuột để hiển thị nút pop out rồi click vào nút ký hiệu “hiện cửa sổ nhỏ mới” (pop out) ở GÓC PHẢI TRÊN VĂN BẢN để đọc với chế độ toàn màn hình nếu xem bằng trình duyệt Google Chrome; hoặc click vào link dưới đây nếu xem bằng trình duyệt Mozilla Firefox:
>>> https://drive.google.com/file/d/1rE_4OjIHxtD3t0YHdr3dKDkodfU52qrT/view?usp=sharing

Đính chính: Mục 14 trong trang MỤC LỤC: “CẢO THƠM LẦN GIÓ TRƯỚC ĐÈN” xin đọc lại  là Cảo thơm lần giở trước đèn. Thành thật cáo lỗi cùng bạn đọc về sơ suất này cũng như một vài lỗi kỹ thuật khác trong lúc trình bày bản tin.

1372 lượt xem