BẢN THỆ LĂNG VÂN

Nhạc tưởng niệm Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn
Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh – Ân Sư Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Nhạc & Lời: ĐỨC QUẢNG

Thể hiện: Áo Lam GĐPT Gia Định

Vào lúc 19 giờ 00 ngày 29 tháng 11 năm 2017 tại Giác Linh Đường – TV Quảng Hương Già Lam

Video Clip: Bài hát Bản Thệ Lăng Vân

Nhóm Phóng Viên Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

6351 lượt xem