Lúc 9 giờ, ngày Chủ nhật 10/12/2017, tại chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Khánh Hòa kết hợp ngày tu Bát Quan Trai giới cho 92 Huynh Trưởng đại diện các đơn vị trong tỉnh và Lễ Tưởng Niệm – Thọ Tang Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Đức Chơn, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Ân Sư GĐPTVN dưới sự chứng minh của Đại Đức Thích Huệ Khánh và Chư Tôn Đức sở tại cho các anh chị em Lam Viên GĐPT không có thuận duyên vào dự lễ chung với GĐPT toàn quốc tại Quảng Hương Già Lam vừa qua.

Buổi lễ diễn ra rất trang nghiêm. Sau phần nghi lễ hành chánh, Đại Đức chứng minh cùng toàn thể nhất tâm dâng nén tâm hương, hướng lên di ảnh của Ôn được thiết lập trước đại hùng bảo điện. Đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa đã thành kính cung tuyên tiểu sử Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Đức Chơn và dâng lời tưởng niệm.

Hòa quyện âm vang bài ca Trầm Hương Đốt của 92 Huynh Trưởng GĐPT Khánh Hòa tâm thành dâng lên lẫn trong tiếng chuông thanh thoát ngân dài khiến buổi lễ được anh chị em tham dự vô cùng cảm xúc..

Buổi lễ chấm dứt lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

                                                                                                   Tâm Kim – Phước Minh (BHD Khánh Hòa)

1011 lượt xem