Chiều ngày 3/12/2017, tại chùa Khánh Hỷ, thành phố Garden Grove, miền nam tiểu bang California, Hoa Kỳ, GĐPTVN Tại Hoa Kỳ cùng với Chư Tôn Đức Tăng-Ni và Môn Đồ Pháp Quyến, Thân Hữu Già Lam đã tổ chức Lễ Tưởng Niệm – Thọ Tang Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Đức Chơn, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Ân Sư GĐPTVN dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đức giáo phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ cùng sự hiện diện của anh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại, Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng-Tấn Hoa Kỳ và các Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPTVN Tại Hoa Kỳ.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm với nhiều cảm xúc nhớ nghỉ đến thâm ân thù thắng để lắng lòng tưởng niệm và thọ tang Cố Hòa Thượng Ân Sư tân viên tịch tại tu viện Quãng Hương Già Lam, Sài Gòn, Việt Nam….

Huynh Trưởng các cấp cung nghinh Chư Tôn Đức Tăng Ni.

Cung tuyên tiểu sử Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh.

GĐPTVN tại Miền Quảng Đức – Hoa Kỳ dâng hương đăng tưởng niệm Ân Sư.

Toàn thể Huynh Trưởng – Đoàn Sinh trang nghiêm lắng lòng cảm niêm.

Chào GĐPT kỳ.

Huynh Trưởng Phó Trưởng Ban Truyền Thống Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hoa Kỳ dâng lời cảm niệm:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

– Kính bạch Chư Tôn Túc Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng, Ni.
– Kính thưa Quý Cư Sĩ, Đồng Hương, Phật Tử tín đạo thuận thành.
– Cùng tất cả Quý anh chị em Ðoàn Viên Gia Ðình Phật Tử.

Hôm nay, đối trước di ảnh Trưởng Lão Hòa Thượng Ân Sư – thượng Ðức hạ Chơn – toàn thể đàn con áo lam hồi tâm quy ngưỡng, phủ phục kính lễ dâng hương, tưởng niệm đạo hạnh oai nghiêm của bậc Ðại Từ Tôn, Trí-Bi song vận, một đời lập nguyện cùng Thầy Tổ sơn môn, bôn ba vạn dặm chí bền, gá vai gánh vác sứ mệnh “Hộ Phật pháp dĩ trường tồn”, để lèo lái con thuyền Chánh Pháp vượt qua bao cơn bão dữ đương thời pháp nhược đau lòng, quê hương giữa lúc ma cường.

Kính bạch Giác Linh Thầy.

Hôm nay, nếu những bậc Tôn Túc Tăng-già từ mẫn thương yêu GÐPT, quý Cư Sĩ tín tâm lưu tình với đàn em áo lam hiện diện nơi này đã từng thọ nhận ân đức của Thầy chỉ muôn một, thì đàn áo lam chúng con đã, đang và còn thọ nhận ân đức của Thầy bội phần hơn thế nữa; vì bao thế hệ Tăng-già, Cư Sĩ xuất thân nơi tự viện Già Lam được sự đùm bọc giáo dưỡng của Thầy năm nào, ngày nay đã lan tỏa dấu chân muôn phương, tiếp nhận sự nghiệp “hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự” để qua đó, đàn áo lam chúng con được tiếp nhận được muôn vàn phước báu, hạnh duyên trên bước đường tu tập, tài bồi tín tâm và phụng hành y chỉ của Chư Phật, Tổ; Quý Thầy; các bậc Tiền Bối hữu công duy trì mạng mạch Phật Giáo Việt Nam đã truyền trao.

Như tiếng đại hồng chung đồng vọng, tiếng chân Thầy dẫu đang xa dần, nhưng đọng tại trong tâm khảm chúng con âm vang của ngọn hải triều lâm râm trườn tới, tiếng của Chánh Pháp gọi cuộc lên đường, cũng là để trở về nẻo Chánh Giác.

Cảm đức từ tôn, đội ơn tiếp độ, đàn áo lam hôm nay quy phục nhất tâm đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng CAO ÐĂNG PHẬT QUỐC.

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ đồng khấp bái.

Chư Tôn Đức Tăng Ni dâng lời kinh trì nguyện.

Cảm niệm của Hòa Thượng đại diện Thân Hữu Già Lam.

Huynh Trưởng – Đoàn Sinh các cấp thọ tang Ân Sư.

Nguồn: Trang Nhà GĐPTVN Tại Hải Ngoại

1297 lượt xem