GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi đã tổ chức Lễ Truy Niệm – Thọ Tang ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG thượng ĐỨC hạ CHƠN, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ – Ân Sư GĐPTVN vào lúc 10g30 sáng Chủ Nhật ngày 3 tháng 12 năm 2017 (giờ địa phương).

Toàn thể Huynh Trưởng đại diện các Miền thành viên Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi  trên toàn liên bang đã vân tập về thiền đường chùa Pháp Bảo, thành phố Sydney, Úc Đại Lợi để tham dự Lễ Tho Tang măc dù Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi  đang chịu tang Huynh Trưởng cấp Tín Trí Tiến – Trần Hồng Tấn là Thư Ký Ban Tổ Chúc Đại Hội 10 Úc Đại Lơi.

Hiện diên chứng minh Lễ Truy Niêm – Tho Tang sáng nay có sự hiện diên của Hòa Thượng Thích Quảng Ba – Phó Hội Chủ Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, Thành Viên Hội Đồng Tăng Gìa Chứng Minh GĐPTVN Trên Thế Giới. Hòa Thượng thay mặt cho Chư Tôn Đức Tăng Ni tại Úc Đại Lợi ban đạo từ và gắn băng tang lên Gia Đinh Phật Tử kỳ; Hòa Thượng Thích Bổn Điền – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan đồng chứng minh, chủ sám; Thượng Tọa Thích Đạo Hiển – Trụ trì Tu Viên Nguyên Thiều cung tuyên tiểu sử Ân Sư vả hiện diện nhị vị Đại Đức tham dự buổi lễ.

Về phía Gia Đình Phật Tử, có sự hiên diên của Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm – Chủ Tich Hội Đông Cấp Dũng Tấn Úc Đại Lợi; Huynh Trưởng cấp Dũng Quảng Giải Huynh Kim Hóa – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Úc Đại Lơi, Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Truy Niêm – Thọ Tang Ân Sư; Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Lễ Vưong Học – Ủy Viên Nghiên Huấn Tu Thư Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới; Huynh Trưởng cấp Tấn Quảng Trí Nguyễn Thái Hùng – Đại Diên Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại tại Úc Đại Lơi; quý Huynh Trưởng thánh viên Ban Hướng Dẫn, Huynh Trưởng Đại Diện Miền Tịnh Khiết, Miền Tâm Minh, Miền Thiện Minh và các Huynh Trưởng tại địa phương cùng tham dự.

Buổi lễ tại Úc Đại Lợi diễn ra đúng vào thời điểm tai cố hương anh chi em Lam Viên GĐPT quốc nội đang vân tập tại Giác Linh Dường cung tiển kim quan Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Ân Sư thăng thượng giá.

 

ĐIÊU VĂN TRUY NIỆM CỦA GĐPTVN TẠI ÚC ĐAI LỢI

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ TIÊP DÃN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Trờì phương Nam giờ mưa phun rõ lệ
Khi nghe tin Ôn tịch diệt vê Tây
Tiêng sét đánh ngang tai đàn con dại
Ôi thôi rồi tắt lịm một vì sao!
Ngưỡng vọng về Giác Linh mà lòng đau ray rức
Vì sao nào sẽ chỉ hướng một ngày mai
Thuyền chao nghiêng, sóng dữ sẽ dâng trào
Anh Chi Em ơi!  Hãy vững tay chèo chống
Đừng cho thuyền trôi dạt đến bờ mê.

Thương quá !
Giớí Đàn Thiện Minh, Đầu Đàn ngài đứng
Đất Thái Lan, Đại Hôi bóng hình Ôn
Đời trần thế Ngài hiện thân rồi tịch diệt
Để chúng con thương tiếc lúc nào nguôi
Dù vẫn biết tử sinh đô thị mộng
Nhưng Ôn đi rồi biết nương tựa vào mô?

May mắn thay!
Ngài ra đi nhưng còn lưu lời PHÚ CHÚC
Di chúc thiêng liêng để tổ chức tỏ tường
Muốn thắng ác ma, truyền thừa chánh pháp
Các con ơi ! cần nhẫn nhục âm thầm
Việc nên làm “vô thi bất khả”
Vì lợi ích hữu tình, chướng ngại sẽ vượt qua
Giáo dục thanh thiếu đông niên học Phật giúp đời.

Điều gì cần dạy Ngài đã dạy,
Với tất cả tấm lòng khiêm hạ bao dung
Giờ nay bên nhà anh chị em chúng con cũng  đang quây quần khẩn nguyện
Nguyện cho Ngài Ta-bà hội nhập hướng dẫn chúng con tiến mãi không ngừng.

Toàn thể Lam Viên tại Úc Đại Lợi chúng con cúi đầu đảnh lễ tam bái và nguyện Y GIÁO PHỤNG HÀNH.

Nguồn: Trang Nhà GĐPTVN Tại Hải Ngoai

1944 lượt xem