Hình ảnh và video clip GĐPT Đức Chơn – đơn vị sở tại sinh hoạt tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam (Sài Gòn, Việt Nam) – cử hành lễ tưởng niệm và thọ tang trước Giác Linh Đài Cố Hòa Thượng Ân Sư thượng Đức hạ Chơn, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, viện chủ Tu Viện Quảng Hương Già Lam ngày 30/11/2017 (13.10.Đinh Dậu).

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế Trùng Kiến Quảng Hương Già Lam Viện Chủ Húy Thượng Nguyên Hạ Mỹ Tự Đức Chơn Hiệu Hải Tánh Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Ân Sư chứng minh.

VIDEO CLIP:

HÌNH ẢNH:

3468 lượt xem