THẦY ĐI…

Biết là thế, mà sao lại ngỡ ngàng xúc động
Biết như vậy, mà sao lại đón nhận bàng hoàng
Biết đã rõ lẻ vô thường lý sinh diệt
Mà sao không ngăn được giọt buồn chia ly
Thầy đến với tấm áo nâu sồng giản dị
Thầy đi với hoàng y rực sáng trần gian
Thầy đi… Thầy đi xa… Thầy cao đăng Phật Quốc
Chúng con còn, nhìn bóng Thầy cao vời vợi
Ngồi bên nhau, tụng giới nửa tháng một lần
Khắc ghi lời Thầy truyền giới ngọt ngào
Ơn Thầy, chúng con bao giờ đền đáp
Xin sụp đầu lạy vị Ân Sư với tâm thành cầu nguyện
Nam Mô Tiếp Dẫn Di Đà
Hào quang sáng tỏ Tây Phương, Thầy về…

oOo

California, những ngày tang lễ Thầy.
Giới tử Minh Quang Lê Văn Thẩm – pháp tự Phước Trí
Chúng Bồ Tát Tại Gia Hoa Kỳ

1575 lượt xem