Nhằm kiểm điểm tình hình sinh hoạt và tu học, vào hồi 8 giờ ngày 3/12/2017, tại hội trường Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai, chùa Long Thọ, Ban Đại Diện GĐPT thị xã Long Khánh đã tổ chức Lễ Tổng Kết giữa nhiệm kỳ 2016-2020 của Ban Đại Diện GĐPT và Ban Bảo Trợ.

Huynh Trưởng Quảng Trí – đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai chủ tọa buổi lễ và Đạo Hữu Nguyên Ánh – Trưởng Ban Bảo Trợ GĐPT thị xã Long Khánh đồng chủ tọa. Quan khách tham dự có Đạo Hữu Nguyên Hiệp – Trưởng Ban Bảo Trợ GĐPT tỉnh Đồng Nai cùng quý Đạo Hữu trong Ban Bảo Trợ các đơn vị GĐPT trực thuộc thị xã Long Khánh; Quý anh chị Huynh Trưởng Ban Đại Diện GĐPT thị xã Long Khánh, Quý anh chị Huynh Trưởng của 11 đơn vị tại thị xã Long Khánh.

Sau lời khai mạc của Đạo Hữu Trưởng Ban Bảo Trợ thị xã Long Khánh là các báo cáo của Ban Đại Diện GĐPT thị xã Long Khánh, báo cáo của Ban Bảo Trợ. Tiếp theo đó là ý kiến đóng góp của quý Đạo Hữu thành viên Ban Bảo Trợ và anh chị em Huynh Trưởng hiện diện đã thể hiện rất rõ tinh thần trách nhiệm đối với tổ chức GĐPT trong việc giáo dục thế hệ trẻ hiện nay.

Thay lời cho Ban Đại Diện GĐPT thị xã Long Khánh, phát biểu của Huynh Trưởng Hạnh Viên nêu lên sự hỗ trợ tích cực của Ban Bảo Trợ trong thời gian qua đã đồng hành cùng Ban Đại Diện GĐPT thị xã Long Khánh trong mọi công tác Phật sự.

Huynh Trưởng Quảng Trí thay mặt Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai đã tán dương tinh thần phụng sự nhiệt thành của Quý Đạo Hữu trong Ban Bảo Trợ cũng như anh chị em Huynh Trưởng các đơn vị GĐPT trực thuộc.

Sau phần cảm tạ, toàn thể cuộc họp cử hành nghi thức hồi hướng công đức và kết thúc viên thành Lễ Tổng Kết lúc 11g00 cùng ngày.

Tin – Ảnh: BĐD.GĐPT LONG KHÁNH – ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

1103 lượt xem