Mừng Xuân DI LẶC – Mậu Tuất  2018

Hân hoan chào đón xuân sang,
Những điều xấu, cũ, nhẹ nhàng cho qua.
Tâm từ mở rộng bao la,
Đừng nên tính toán gần, xa, sang, hèn.!
Làm người ai nỡ nhỏ nhen,
Từ, bi, hỷ, xả, chê, khen, cũng cười.
Gặp nhau xin hãy vui tươi,
Đồng hương cùng sống quê người với nhau.!
Nếu không phải bậc tâm giao,
Cũng nên tế nhị, thanh cao, nghĩa, tình.
Biết rằng vạn pháp duyên sinh,
Cuộc đời nhân thế điêu linh lẽ thường.!
Quay về Phật pháp dựa, nương,
An vui, tự tại, là vườn xuân tâm.
Sống không gieo tạo lỗi lầm,
Không cho phiền não ngủ ngầm vấn vương.!
Đông qua, xuân đến, lẽ thường,
Thiên nhiên, trời, đất, nhiều phương, nhiều mùa.
Sự đời dứt bỏ hơn, thua,
Thân, Tâm tự tại mỗi mùa đều xuân.!!!

NAM MÔ THƯỜNG HOAN HỶ BỒ TÁT MA HA TÁT

Xuân Di Lặc tuyệt vời
thường hiện hữu khắp nơi
để luôn giúp muôn loài
vui sống tròn thảnh thơi.

Xuân là Nguồn hoan-hỷ
vì Xuân luôn từ bi
và thường giúp muôn loài
luôn sống tròn thiện mỹ.

Xuân là Nguồn hạnh-phúc
vì Xuân luôn tri túc
và thường giúp muôn loài
sống tuyệt vời như Bụt.

Xuân là Nguồn chơn lạc
vì Xuân luôn tươi mát
và thường giúp muôn loài
vui sống tròn vô tác.

Xin như Ngài Di Lặc
luôn sống tròn tươi mát
để thường giúp muôn loài
luôn sống tròn an lạc.

Xuân Di Lặc muôn thuở
giúp sống tròn trẻ thơ
vì Xuân là hạnh-phúc
và niềm vui vô bờ.

Xin hãy như mùa Xuân
luôn tuyệt vời, tươi nhuận
để thường giúp muôn loài
sống an vui, hòa thuận.

Nguyện cho Xuân Di Lặc
luôn đem bao tươi mát
và thường giúp muôn loài
luôn sống tròn an lạc.

Nguyện cho bao công đức
giúp muôn loài tỉnh thức
để sống tròn an vui
và trọn vẹn trung thực…

(T.N.V)

 

1454 lượt xem