Oanh Vũ Nam

Oanh Nam đoàn ta bao thiết tha
Hội họp về đây dưới một nhà
Gia Đình Phật Tử ta yêu dấu
Hương đàm tỏa ngát muôn tiếng ca

Oanh Nam đoàn ta kết nhà Lam
Ngây thơ thơm ngát nở ưu đàm
Sinh nhật mừng vui ghi kỷ niệm
Thủa thời hướng thiện sống không tham

Anh, Chị, Em ta tay trong tay
Dựng xây đời trẻ tuổi Lam này
Đức tin rực sáng luôn hướng nguyện
Mãi mãi trời Lam chấp cánh bay

Những chiều chủ nhật sáng trời mây
Đoàn Nam Oanh Vũ nhựa tràn đầy
Kiên trung lý trưởng chung màu áo
Ngời sáng trong tim ngẩng đầu cao

12 / 99
Nguyên Bổn
Nguyễn văn Đông

1990 lượt xem