Vào ngày 25/4/2018 (10-3 ÂL Mậu Tuất), dưới dự chứng minh của Sư Cô Thích Nữ Nguyên Linh, trụ trì Thiền Thất Phước Lợi, Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận chủ tọa, Gia Đình Phật Tử Phước Lợi trực thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận, Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận quyết định công nhận chính thức và ra mắt đơn vị mới.

Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận hiện diện tại buổi lễ gồm quý anh chị Huynh Trưởng: Nguyên Lễ – Trần Công Lộc, Trưởng Ban; Tâm Tăng – Trần Thị Kim Cúc, Phó Trưởng Ban Ngành Nữ; Quảng Dũng – Nguyễn Văn Hà, Tổng Thư Ký cùng các Huynh Trưởng Ủy Viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận tháp tùng. Quan khách tham dự có quý anh chị Huynh Trưởng đại diện các đơn vị GĐPT trong tỉnh và quý vị Phụ Huynh các Tân Đoàn Sinh GĐPT Phước Lợi.

Sau phần nghi thức mở đầu buổi lễ, Huynh Trưởng Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn tuyên đọc quyết định của Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận công nhận chính thức GĐPT Phước Lợi trong hệ thống Gia Đình Phật Tử Việt Nam và Huynh Trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn trao quyết định cho chị Mai Thị Mỹ Dung – Tân Gia Trưởng GĐPT Phước Lợi tiếp nhận. Tiếp đó, anh Trưởng Ban trao kỳ hiệu đơn vị, các thành viên Ban Hướng Dẫn lần lượt gắn phù hiệu chức vụ cho Tân Ban Huynh Trưởng.

Trước khi hồi hướng công đức, toàn đơn vị mới nghiêm trang đón nhận huấn từ sách tấn của Huynh Trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn và đạo từ của Sư Cô chứng minh.

Buổi lễ kết thúc viên thành vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, Tân Ban Huynh Trưởng và toàn thể Đoàn Sinh GĐPT Phước Lợi cung tiễn Sư Cô trụ trì hồi quy bản tự, tiễn đưa Ban Hướng Dẫn và Quan Khách ra về trong niềm quyến luyến với lời nguyện hứa sẽ đoàn kết, thân ái, cùng nhau tổ chức, điều hành, sinh hoạt một đơn vị mới của tổ chức tuân thủ đúng đắn truyền thống, Nội Quy, Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

VP/BHD.GĐPT NINH THUẬN, VIỆT NAM

832 lượt xem