Sau 4 khóa tu Bát Quan Trai cho Huynh Trưởng học viên Bậc Lực toàn quốc do Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (quốc nội) tổ chức, niềm hoan hỷ tràn ngập cõi lòng của Lam Viên mỗi lần tham dự các khóa tu khi đón nhận dòng sữa pháp từ Chư Tôn Đức ân sư. Nhưng với thời lượng có giới hạn của các khóa tu nên việc thuyết giảng các bộ kinh, luận của chương trình tu học bậc Lực chưa được triển khai rộng, sâu; việc tổ chức giải nghi vẫn còn thiếu thời gian.

Từ nhận định đó, Ủy Viên Nghiên Huấn Trung Ương đã xây dựng đề án tổ chức các “Trung Tâm Tu Học Bậc Lực” tại các miền, theo định kỳ 3 tháng tổ chức trọn 1 ngày tu học.

MIỀN VẠN HẠNH TỔ CHỨC TỊNH NGHIỆP ĐẠO TRÀNG BÁT QUAN TRAI GIỚI

Tại chùa Phước Duyên, Tp. Huế, hơn 130 Giới Tử là Huynh Trưởng các cấp, học viên bậc Lực, Định, Trì, Kiên, Đoàn Sinh ngành Thanh, các Đạo Hữu tại đạo tràng, Cựu Huynh Trưởng đã phát tâm vân tập giới trường, phát nguyện thực tập tu hạnh xuất gia 1 ngày 1 đêm theo lời Phật dạy trong 2 ngày 20, 21 tháng 3 năm Mậu Tuất (ngày 5, 6 tháng 5 năm 2018).

Ban Tổ Chức đã cung thỉnh:

  • Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Lương hạ Phương, thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ đương vi chứng minh khóa tu.
  • Hòa Thượng thượng Thái hạ Hòa, thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Tổng Thư Ký Ban Thường Trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN đương vi truyền giới sư và thuyết giảng cho khóa tu.
  • Thượng Tọa Thích Thái Tịnh, Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Thừa Thiên quang lâm thuyết giảng cho khóa tu.

Hiện diện trong khóa tu có các Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN tại Miền Vạn Hạnh, Huynh Trưởng Minh Trung – Đặng Viên Ngọc Trai, Ủy Viên Nghiên Huấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tham dự.

Các nghi thức truyền thống của đạo tràng Bát Quan Trai giới được Chư Tôn Đức hướng dẫn cho toàn thể Giới Tử lãnh thọ giới pháp, hành trì tu tập miên mật theo đúng thời khóa đã ấn định.

Buổi chiều, toàn thể đại chúng cung đón Hòa Thượng thượng Thái hạ Hòa quang lâm Tịnh Nhơn Thiền Đường thuyết giảng. Thầy đã trao cho mỗi Giới Tử những hành trang cao quý từ Phật Pháp để vận dụng vào cuộc sống và sinh hoạt GĐPT. Và toàn thể đại chúng được sự hướng dẫn của Hòa Thượng ân sư cử hành lễ sám hối và phát Bồ-đề tâm trong nguồn pháp lạc vô biên.

Tròn 24 giờ tấn tu, đạo tràng cử hành lễ tạ pháp, hồi hướng công đức, hoàn mãn Phật sự rồi vân tập Tổ Đình Linh Mụ thành kính dâng lễ cúng dường và tham dự tưởng niệm ngày viên tịch của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Cố Đệ Tam Tăng Thống GHPGVNTN húy thượng Trừng hạ Nguyên, tự Giác Thanh, hiệu Đôn Hậu với tất cả tấm lòng thành kính tri ân bậc Cao Tăng của Phật Giáo Việt Nam.

TRUNG TÂM TU HỌC MIỀN KHÁNH HÒA

Tiếp nối hành trình 1 năm tu học đã qua, các Huynh Trưởng học viên bậc Lực tại các Ban Hướng Dẫn GĐPT Tỉnh/Thị trên địa bàn Miền Khánh Hòa đã vân tập về Tổ Đình Long Thọ, thị xã Long Khánh vào ngày 13/5/2018 để cùng nhau tu học.

Huynh Trưởng Tâm Dưỡng – Nguyễn Văn Nuôi, Phụ Tá Ủy Viên Nghiên Huấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương đã cùng Ban Điều Hành trung tâm tham dự phần nghi thức khai mạc và ngõ lời sách tấn toàn thể các Huynh Trưởng học viên, trao lời chúc tinh tấn trên con đường tu học và phụng sự lý tưởng.

Toàn thể học viên đã thành tâm dâng lời thỉnh pháp lên Thượng Tọa Thích Nhuận Châu, Phó Tổng Thư Ký Ban Thường Trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, Giáo Thọ Sư Trung Tâm Tu Học Huynh Trưởng Bậc Lực Miền Khánh Hòa và Thượng Tọa đã hoan hỷ hứa khả.

Trung tâm Miền Khánh Hòa được Thầy giáo thọ thuyết giảng kinh Hoa Nghiêm, phẩm Nhập Pháp Giới. Trong ngày tu học này, toàn thể học viên bậc Lực được Thầy giáo thọ truyền trao cho điều kiện nhập pháp giới mà Thiện Tài Đồng Tử đã thực hành theo lời dạy của Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi đó là: “Phát Bồ-đề tâm – cần cầu Thiện Tri Thức” và đại chúng đã đến với các bài pháp của 8 vị Thiện Tri Thức đầu tiên mà Thiện Tài đã cầu học.

Ngày học kết thúc trong sự hoan hỷ để tất cả cùng hướng về các hoạt động cúng dường kỷ niệm ngày Khánh Đản của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

TRUNG TÂM TU HỌC MIỀN KHUÔNG VIỆT

Sáng ngày 20/5/2018, đất già lam rộn rã tiếng Lam vui, từ Gia Lai, KonTum, Đak-Nông hội về với Daklak kết thành một đạo tràng Lam Viên hòa hợp, kết nối tâm nguyện tu học để kế thừa gia tài Phật Pháp.

Đúng 8 giờ, nghi thức lễ Phật mở đầu cho chương trình tu học tại trung tâm được Huynh Trưởng Trừng Chính – Lê Kim Thái, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Daklak chủ lễ. Toàn thể đại chúng chí thành phát lồ sám hối, niệm Phật, hồi hướng công đức cho khắp pháp giới chúng sanh âm siêu dương thái.

Lễ khai mạc Trung Tâm Tu Học Huynh Trưởng Bậc Lực Miền Khuông Việt được diễn ra trong không gian trang nghiêm, lắng đọng. Bài hát Kính Mến Thầy vang lên trong tâm nguyện trung kiên với lý tưởng, thành tâm cung nghinh Thượng Tọa Thích Nhuận Châu, Phó Tổng Thư Ký Ban Thường Trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, Giáo Thọ Sư Trung Tâm Tu Học Huynh Trưởng Bậc Lực Miền Khuông Việt quang lâm chứng minh.

Hiện diện tham dự có:

  • HTr Nhuận Hạnh – Trần Thị Các, thành viên Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN.
  • HTr Minh Trung – Đặng Viên Ngọc Trai, Ủy Viên Nghiên Huấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
  • HTr Quảng Tín – Nguyễn Chính, Đại Diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương tại Miền Khuông Việt.
  • Quý Huynh Trưởng Trưởng Ban và Ban Viên Ban Hướng Dẫn, Ban Đại Diện tại Miền Khuông Việt cùng sự hiện diện của hơn 120 Huynh Trưởng tham dự khóa tu.

Sau các nghi thức truyền thống GĐPT, Huynh Trưởng Minh Trung – Đặng Viên Ngọc Trai, Ủy Viên Nghiên Huấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN đã có lời diễn từ mở đầu, anh thay mặt Ban Hướng Dẫn Trung Ương cùng toàn thể Lam Viên hiện diện dâng lời tri ân lên Chư Tôn Đức ân sư trong Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, Thầy trụ trì, Thầy giáo thọ đã luôn thương yêu và giáo dưỡng GĐPTVN trưởng thành trong chánh pháp; anh cũng đã trình bày ý nghĩa và phương thức tổ chức các Trung Tâm Tu Học Huynh Trưởng Bậc Lực, khuyến tấn toàn thể Huynh Trưởng tinh tấn tu học để tạo ra nguồn năng lượng an lạc trong chí nguyện phụng sự lý tưởng, vượt thắng chướng duyên, hướng dẫn đàn em ngày càng thăng tiến.

Huynh Trưởng Thiện Trí – Võ Văn Dũng, Trưởng Ban Điều Hành trung tâm tu học Miền Khuông Việt thay mặt đại chúng dâng lời tác bạch cầu pháp và Thượng Tọa Giáo Thọ Sư đã hoan hỷ hứa khả, ban lời sách tấn cùng toàn thể đại chúng.

Sau khi thức khai mạc, đại chúng đã có được một ngày pháp lạc với 7 giờ thính pháp qua sự thuyết giảng của Thầy giáo thọ về bộ kinh Duy Ma Cật.

16g30, dây thân ái chia tay, mỗi Lam Viên về lại trú xứ của mình nhưng vẫn còn vang vọng trong tâm thức lời pháp nhũ của Thầy, và những khúc Lam ca trong các giờ giải lao vẫn còn đọng mãi hương vị ngọt ngào của Phật Pháp, của tình Lam. Tất cả thầm nguyện hứa cùng nhau “nguyện sửa mình ngày thêm tinh khiết”./.

Nhóm PV Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

1373 lượt xem