Thoáng Lam Nhung Nhớ

Nắng vẫn hồng, trời mây xanh biếc
Gió đùa reo, tha thiết niềm tin
Chiều chủ nhật, đàn Oanh ríu rít
Sinh hoạt Đoàn thắp lửa trong tâm

Sân chùa nắng, cội bồ đề xưa cũ
Vẫn đâu đây ngày tháng gọi ta về
Chiều chủ nhật ngẩn ngơ tìm kỷ niệm
Chảy trong tim con sông nhỏ lam hiền
Nguyên Bổn- Nguyễn Văn Đông

1290 lượt xem