Hoạt cảnh giới thiệu sơ nét về cuộc đời Đức Cố Trưởng Lão HT Thích Đức Chơn
VIỆN CHỦ TU VIỆN QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM
THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ
ÂN SƯ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
Trích Đêm Văn Nghệ Cúng Dường Phật Đản – PL.2562
Tiết mục: : GĐPT Việt Nam Nương Bóng Y Vàng
Thể hiện: GĐPT Đức Chơn
Do BHD GĐPT Gia Định tổ chức tại TV Quang Hương Già Lam
Thời gian : Ngày 28/5/2018

675 lượt xem