NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Nhận được tin buồn:

Huynh Trưởng Cấp Tấn Gia Đình Phật Tử Việt Nam

HỒ SĨ QUANG
Pháp danh Tâm Đãng

Phó Trưởng Ban Đại Diện GĐPT DakNong, Việt Nam
Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Nam (1964-1966)

Sinh năm: 1936.
Nguyên quán huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Vừa xã báo thân vào chiều ngày 10 tháng 12 năm 2018 (nhằm ngày 4 tháng 11 năm Mậu Tuất).
Hưởng thọ 83 tuổi.
Linh cữu hiện quàn tại tư gia: Xã Đức Mạnh, huyện ĐakMil, tỉnh DakNong, Việt Nam.

NHẤT TÂM NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH ANH NHẤT NIỆM SIÊU THĂNG AN LẠC QUỐC.
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPT QUẢNG NAM, BAN ĐẠI DIỆN VÀ HUYNH TRƯỞNG, ĐOÀN SINH GĐPT TỈNH DAKNONG CÙNG TOÀN THỂ TANG GIA QUYẾN THUỘC

BAN BIÊN TẬP TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

708 lượt xem